Full-Stack Developer รับออกแบบเว็บไซต์และระบบต่างๆ

สามารถเขียนเว็บได้หลายภาษา มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทใหญ่ ๆ มาแล้วกว่า 2 ปี สามารถทำงานได้ครบระบบ ดังนี้ - ออกแบบหน้าระบบ UX UI - ระบบหลังบ้าน - ระบบ API - เขียนโปรแกรมระบบ - การประมวลผลข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก สามารถใช้ Cloud Platform (AWS , GOOGLE , AZURE)ได้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Full-Stack Developer รับออกแบบเว็บไซต์และระบบต่างๆ

  • 1. รับ requirement จากลูกค้า
  • 2. ตกลง scope งาน พร้อมเขียน TOR
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ได้รับเว็บไซต์ / program ต่าง ๆ หรือหากเป็นการแสดงผลข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการเห็นจริง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาแล้วหลายบริษัทที่จะช่วยให้โปรแกรม/เว็บไซต์ของลูค้าเป็นที่น่าสนใจ ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Suthisak

I have over 2 years of experience teaching and creating the website and program. I am able to work quickly and efficiently using my math and computer skills as a programmer should have: Meticulous, work in a team and communicate well with team.

11/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน