3D perspective Rendering Exterior Interior

รับทำรูปภาพเสมือน Model 3D จาก SketchUp โดยจะสามารถเลือกแพ็คเกจได้ดังนี้ครับ 1. INTERIOR PERSPECTIVE - ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับสเกลงานครับ) - โดยจะได้ 1 ห้อง / 2 รูป ครับ - ถ้าลูกค้าต้องการมากกว่า 2 รูป ขึ้นไป เพิ่มรูปละ 700 บาทครับ 2. EXTERIOR PERSPECTIVE - ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับสเกลงานครับ) - โดยจะได้ 1 อาคาร / 2 รูป ครับ -ถ้าลูกค้าต้องการมากกว่า 2 รูป ขึ้นไป เพิ่มรูปละ 700 บาทครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D perspective Rendering Exterior Interior

  • 1. คุยรายละเอียดของงานและความต้องการของลูกค้า เช่น mood and tone หรือ reference
  • 2. ลูกค้าต้องมี MODEL 3D (SKP) ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เช่น cad(แปลน/รูปด้าน) เพื่อประกอบความเข้าใจ
แพ็กเกจ
INTERIOR PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งาน Render โดยผู้จ้างต้องมีไฟล์ 3D เป็นสกุล .skp มาให้ฟรีแลนซ์ เมื่องานเสร็จสิ้นฟรีแลนซ์จะส่งผลงานเป็นสกุล .jpg หรือ .png จำนวน 2 รูป

EXTERIOR PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งาน Render โดยผู้จ้างต้องมีไฟล์ 3D เป็นสกุล .skp มาให้ฟรีแลนซ์ เมื่องานเสร็จสิ้นฟรีแลนซ์จะส่งผลงานเป็นสกุล .jpg หรือ .png จำนวน 2 รูป

ฟรีแลนซ์
โอฬาร

สวัสดีครับ ผมนายโอฬาร วิริยะ จบจากจุฬาฯ ถนัดในการทำ 3D render ผ่านโปรแกรม เช่น Lumion D5 Enscape เป็นต้น

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน