รับสร้าง Website , แก้ไขงานเดิม , งานค้าง , เพิ่มเติม Feature

รับสร้าง Website ด้วย C# , asp.net เริ่มโปรเจ็คตั้งแต่ต้นจนจบ - เพิ่มเติมระบบใหม่ แก้ไข Feature เดิม - รับงานต่อจากที่ผู้อื่นทำไม่สำเร็จ - ออกแบบ ระบบให้รองรับกับบริษัท - ดูแล Maintenance

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้าง Website , แก้ไขงานเดิม , งานค้าง , เพิ่มเติม Feature

  • 1. สรุป Spec โปรแกรมเบื้องต้นจากการพูดคุย และสรุปความต้องการทั้งหมดเป็นรายการ
  • 2. ประเมินระยะเวลาการทำงาน และเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.โปรแกรม 2.Source Code 3.คู่มือ ภาษาไทย 4.ดูแลโปแกรมให้ ฟรี 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
Arthit

มีประสบการณ์ทางด้าน web application เชิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนตร์ ระบบคลังสินค้า สามารถออกแบบและพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการได้ ถนัด C# และใช้ Tools ทางฝั่ง Microsoft และ Git ภาษาที่ถนัดคือ : C#.Net , .Net Framework Database : SQL Server , Oracle

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน