รับเขียนบทความ Content ตามหัวข้อที่กำหนด

รับเขียนบทความตามหัวข้อที่กำหนด ประเภท Digital Marketing, Business IT, Disruptive Technology, Lifestyle, Food & Beverage รวม SEO ความยาวประมาณ 1 หน้า A4 เฉพาะเนื้อหาที่เป็น Text เท่านั้น ไม่มีรูปภาพประกอบ File ที่ได้รับคือ .docx หรือ text ส่งผ่านระบบ ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน (หากเสร็จก่อน จะส่งให้ตรวจก่อน) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ผู้จ้างจำเป็นต้องกำหนดหัวข้อและขอบเขตของงานให้ชัดเจน 2. หากเป็นสินค้าและบริการของผู้จ้าง รบกวนให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามที่ท่านต้องการให้สื่อลงใน content เช่น จุดเด่นของสินค้า, ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการใช้สินค้า เป็นต้น อยากให้เขียนเน้นเรื่องอะไร แจ้งได้เคยค่ะ 3. หากให้ผู้รับจ้างหาข้อมูลเอง หรือมีส่วนของการแปล ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความ Content ตามหัวข้อที่กำหนด

  • 1. ผู้จ้างกำหนดหัวข้อ ส่ง source หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนให้ฟรีแลนซ์เพื่อพูดคุย บรีฟ และประเมิณราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งรับงาน แจ้งวันทำงาน พร้อมเสนอราคาให้ผู้จ้างทราบ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
รับเขียนบทความ Marketing Content ตามหัวข้อที่กำหนด
บทความตามหัวข้อที่กำหนด รวม SEO ความยาวประมาณ 1 หน้า A4 เฉพาะเนื้อหาที่เป็น Text เท่านั้น ไม่มีรูปภาพประกอบ
ระยะเวลาในการทำงาน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
-
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿ 1,500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
icontentth

มีประสบการณ์ทางด้านงาน Content, Project Management บน Platform : Website และ Mobile App รวมกว่า 15 ปี ประสบการณ์ต่างประเทศ บริหารการโรงแรม เชฟ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ถนัดงานเขียน งานแปล ประเภท Business IT, Disruptive Technology, Lifestyle, F&B

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน