รับเขียน Content Marketing ตามหัวข้อที่กำหนด

รับเขียน Content Marketing ประเภท Business IT, Disruptive Technology, Lifestyle, Food & Beverage ตามหัวข้อที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Content Marketing ตามหัวข้อที่กำหนด

  • 1. ผู้จ้างกำหนดหัวข้อ ส่ง source หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนให้ฟรีแลนซ์เพื่อพูดคุย บรีฟ และประเมิณราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์แจ้งรับงาน แจ้งวันทำงาน พร้อมเสนอราคาให้ผู้จ้างทราบ
แพ็กเกจ
งานเขียนบทความ Content / Article / Marketing Ads / Caption / News / PR News / Advertorial
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-บทความตามหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 500 คำ -แก้งานได้ 1 ครั้ง โดยใช้โครงเดิม (ประเมิณราคาตามระดับความซับซ้อน และความพร้อมของข้อมูลในตอนบรีฟงานค่ะ)

งานเขียนบทความ Content / Article / Marketing Ads / Caption / Advertorial มี SEO
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-บทความตามหัวข้อที่กำหนด 500 คำขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท -มี SEO -แก้งานได้ 1 ครั้ง โดยใช้โครงเดิม (ประเมิณราคาตามระดับความซับซ้อน และความพร้อมของข้อมูลในตอนบรีฟงานค่ะ)

ฟรีแลนซ์
icontentth

มีประสบการณ์ทางด้านงาน Content, Project Management บน Platform : Website และ Mobile App รวมกว่า 15 ปี ประสบการณ์ต่างประเทศ บริหารการโรงแรม เชฟ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ถนัดงานเขียน งานแปล ประเภท Business IT, Disruptive Technology, Lifestyle, F&B

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
23 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน