รับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร วิทยานิพนธ์ พิมพ์งานด่วน ราคากันเอง

รับพิมพ์เอกสารภาษาไทย - อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น รายงาน เอกสารทั่วไป วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แบบทดสอบ รวมถึงทำใบงาน [มีบริการงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง]

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.มีบริการรับงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่เกิน 15 หน้า) หากเกินกว่านั้นคิดค่าบริการเพิ่มหน้าละ 5 บาท 2.บริการหาข้อมูลสำหรับทำรายงาน *ราคาขึ้นอยู่กับความยาก/ง่าย 3.มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเอกสารที่มีสูตรทางคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หน้าละ 10 บาท 4.มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเอกสารที่แทรกตาราง/รูปวาด/แผนภูมิ หน้าละ 15 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเริ่มงาน ตกลงราคาที่ลูกค้าและฟรีแลนซ์สามารถช่วยเหลือกันได้ ก่อนเริ่มงานได้เสมอนะครับ ^^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร วิทยานิพนธ์ พิมพ์งานด่วน ราคากันเอง

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ (โดยละเอียด)
  • 2. ตกลงราคาและสรุปค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารทั่วไป ภาษาไทย - อังกฤษ เหมาจ่ายไม่เกิน 25 หน้า (A4) ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .docx และ .pdf

ฟรีแลนซ์
Khosit

เป็นพนักงานประจำ ที่อยากใช้ความสามารถที่ตัวเองถนัด ถออกแบบ Infographic, Banner โฆษณา, งานนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint, พิมพ์รายงาน ,สร้าง Line Official Account มีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพช่องปาก

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
42 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน