ออกแบบงานนำเสนอ เช่น Powerpoint, Prezi, Adobe Captivate บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โปสเตอร์, ปก

หากคุณต้องการนำเสนอที่ถูก "หลักการออกแบบ" คลุมโทน ทำให้การนำเสนอดูดี ใช้ภาพอินโฟกราฟิกช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหา ให้เรา่ชวยออกแบบให้คุณ , เหมาะสำหรับงานนำเสนอบริษัท งานนำเสนออาจารย์/ นิสิต, นักศึกษา.นักเรียน สื่อการเรียนการสอน เราช่วยคุณได้ . ผู้ออกแบบจบคณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบงานนำเสนอ เช่น Powerpoint, Prezi, Adobe Captivate บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โปสเตอร์, ปก

  • 1. พูดคุยแจ้งรายละเอียดงาน เช่น ระยะเวลา โปรแกรมที่ใช้ ธีมงาน ลูกค้าสามารถเลือกหรือระบุธีมสี รูปแบบอักษร เทมเพลต รูปภาพเองได้
  • 2. ส่งข้อมูลงาน เช่น เนื้อหา รูปภาพประกอบต่างๆ ที่ใช้ในงานนำเสนอ
แพ็กเกจ
โปรแกรม Powerpoint ไฟล์ .ppt .jpeg .pdf
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวน 1-20 สไลด์ คิดราคา 500 บาท *เฉลี่ยสไลด์ละ 25 บาท ตามหลักการออกแบบ 1สไลด์ข้อความไม่ควรเกิน5บรรทัด

ใช้Prezi ไฟล์.exe
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวน 1-20 สไลด์ คิดราคา 700 บาท *เฉลี่ยสไลด์ละ 35 บาท

ใช้โปรแกรม Adobe Captivate ไฟล์ .exe
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวน 1-20 สไลด์ คิดราคา 1500 บาท *เฉลี่ยสไลด์ละ 75 บาท

ฟรีแลนซ์
คณแม่กราฟิก

คุณแม่กราฟิก จบคณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีพื้นฐานการออกแบบและเรียนทษฎีการออกแบบกราฟิกมา เช่น ความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบ การใช้สี เป็นต้น (เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูก full time รับงานออกแบบกราฟิกเป็นงานหารายได้เสริม )

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน