พิมพ์งาน, คีย์ข้อมูล, จัดรูปแบบเล่มรายงาน, ตกแต่ง&อออกแบบ presentation

word - คีย์ข้อมูล, จัดรูปแบบเล่มรายงาน , smart art excel - คีย์ข้อมูล, สร้างกราฟ power point - ออกแบบ&ตกแต่งสไลด์ canva pro - poster, infographic, presentation

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งาน, คีย์ข้อมูล, จัดรูปแบบเล่มรายงาน, ตกแต่ง&อออกแบบ presentation

  • 1. คุยรายละเอียดของงานที่ต้องการ (รูปแบบงานที่ต้องการ)
  • 2. ระบุวันและเวลาที่ต้องการรับงาน ประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
Microsoft word
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

🅰️พิมพ์เอกสาร ไฟล์ Word จาก ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ หนังสือ หรือเอกสารต้นฉบับมาให้ (ข้อความ/ตาราง/รูปภาพ) 💲ราคาหน้าละ 8 บาท ไม่เกิน 30 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 10 บาท 🅱️พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (รวมสูตร/สมการ) 💲ราคาหน้าละ 15 บาท ไม่เกิน 30 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 12 บาท 🔥งานด่วน คิดราคาเพิ่ม 100 ฿ 🗂️ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .doc, docx, .pdf สามารถปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์ข้อมูลลง Excel จากเอกสารต้นฉบับ 💲ราคาหน้าละ 8 บาท ไม่เกิน 30 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 10 บาท 🔥งานด่วน คิดราคาเพิ่ม 100 ฿ 🗂️ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .xlsx สามารถปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

Microsoft Power Point & canva
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1️⃣Presentation 🅰️💲แบบมีข้อมูลมาให้สไลด์ละ 8 บาท ไม่เกิน 30 สไลด์ ส่วนเกินหน้าละ 10 บาท 🅱️💲แบบไม่มีข้อมูลมาให้สไลด์ละ 15 บาท ไม่เกิน 30 สไลด์ ส่วนเกินหน้าละ 10 บาท 2️⃣Poster 💲ราคาเริ่มต้น 50 บาท 3️⃣Infographic 💲ราคาเริ่มต้น 100 บาท 🔥งานด่วน คิดราคาเพิ่ม 100 ฿ 🗂️ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .pptx, .png, .jpg หรือ .pdf สามารถปรับแก้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ

ฟรีแลนซ์
sukanya

ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ สามารถพิมพ์เอกสารทั่วไป รายงาน บทความ ตาราง กราฟ การจัดรูปแบบให้ดูสวยงามเหมาะสม โดยใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

11/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
46 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน