คอมเมนต์/ที่ปรึกษารายงาน วิทยานิพนธ์ บทความ TH/EN

การเขียนรายงาน งานวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ เป็นเรื่องที่ยากหากจะทำให้บทความกระชับ ได้ใจความ มีความน่าเชื่อถือ และมีความน่าสนใจ หากต้องการคน comment ที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ ก่อนการส่งงานให้เจ้านาย /ลูกค้า /อาจารย์ ลองใช้บริการที่นี่ - สาขาที่ถนัด ไอที เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ - ขอบเขต รายงานเชิงนโนบาย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - การเขียนข้อเสนอแนะ ขั้นต้อน - ลูกค้าแจ้งความต้องการ วัตถุประสงค์ พร้อมรายละเอียดอย่างย่อ - ฟรีแลนซ์พิจารณาข้อมูล เอการ และเสนอราคา - ตกลงราคา และดำเนินการ - ส่งงานพิจารณารอบแรก - แก้ไข ปรบปรุง เพิ่มเติมข้อมูล - สรุป ส่งเอกสารข้อคิดเห็น ** ไม่รับเขียนงานให้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ได้จัดทำบทความ รายงานนั้นเอง รับปรึกษา ส่งคอมเมนต์ ข้อเสนอแนะให้รายงาน ข้อมูล บทความ นั้นน่าเชืื่อที่ และเอาไปใช้ได้จริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คอมเมนต์/ที่ปรึกษารายงาน วิทยานิพนธ์ บทความ TH/EN

  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า พร้อมรายละเอียดคร่าวๆ
  • 2. ประเมินราคาและแจ้งกลับ และตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- comments งานวิเคราะห์ ไม่เกิน 5 หน้า 500 บาท - comments เล่ม (100 -150 หน้า) 1,500 บาท (มากกว่านั้นตามตกลง หรืออาจให้ดูเฉพาะส่วนจากรายงานทั้งหมดก็ได้) - comments > 150 ไม่เกิน 300 หน้า 1,500 - 2,000 บาท (ตามความยากของเอกสาร) - หากมีหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ หรือมีประเด็นพิเศษให้พิจารณา ขอพิจารณาเป็นกรณี และอาจมีการคิดราคาเพิ่ม ตามความเหมาะสมของความยากของเนื้อหา - หากให้ comments และปรับเพิ่มข้อมูลในเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ด้วย พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปแล้วแต่ความยากของข้อมูล

ฟรีแลนซ์
sirin

[ตัวอย่างผลงาน] https://youtu.be/Tf-Fq2LC58A นักเขียนอิสระ พิมพ์หนังสือ และ e-book กว่า 10 เล่ม มีงานอดิเรกเป็นการออกแบบ poster ออกแบบเว็บไซต์ การทดลองใช้โปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ ทำงานวิจัยเป็นงานประจำ ต้องมีการ present เป็นประจำ ทำให้ได้มีโอกาสใช้งานอดิเรก มาช่วยในการนำเสนองาน และการทำ poster ต่างๆ ได้

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน