รับพิมพ์งาน/กรอกข้อมูล/สูตรคณิตศาสตร์/จัดรูปเล่ม/Word/Excel/TH-EN

- รับพิมพ์งานพร้อมจัด Format จากรูปภาพหรือไฟล์ pdf - รับงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - รับพิมพ์งาน Word/Excel/PowerPoint - รับพิมพ์สูตร ฟังก์ชันคณิตศาตร์ และสมการต่างๆ - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน - มีการพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนส่งงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน/กรอกข้อมูล/สูตรคณิตศาสตร์/จัดรูปเล่ม/Word/Excel/TH-EN

  • 1. คุยรายละเอียดของงานที่ต้องการ (รูปแบบ/ฟอนท์/การจัดวางหน้ากระดาษ) ตกลงราคาและกำหนดวันส่งงาน
  • 2. ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ภาษาไทย-อังกฤษ 20 หน้า / สูตรคณิตศาสตร์ 15 หน้า - ไฟล์ .docx | .xlsx | .pdf - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน

พิมพ์งาน (งานด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ภาษาไทย-อังกฤษ 20 หน้า / สูตรคณิตศาสตร์ 15 หน้า - ไฟล์ .docx | .xlsx | .pdf - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน

ฟรีแลนซ์
Sanita

- พิมงานรวดเร็วและถูกต้อง - รับงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน