รับทำบัญชี วางแผนภาษี ปิดบัญชีรอบปี

💥💥💥 โปรโมชั่น คุณจ่ายเท่าเราคืนเท่านั้น 💥💥💥 ✅ ทำบัญชี ✅ ตรวจสอบบัญชี ✅ ด้านภาษีอากรและกฎหมาย ✅ วางระบบบัญชี ✅ จดทะเบียนบริษัท ✅ งานด้านประกันสังคม ✅ บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน ✅ บริการให้คำปรึกษาการควบรวมและซื้อกิจการ ✅ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IT ครบวงจร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี วางแผนภาษี ปิดบัญชีรอบปี

  • 1. ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ
  • 2. ประเมินลักษณะการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็ค Acc
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

•บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต --- ราคาจะมีเพิ่มตามจำนวนของงาน ---

แพ็ค Beginner
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- จดทะเบียนบริษัท พร้อมโลโก้ ตรายาง ฟรี ค่าบริการจัดทำบัญชี 6 เดือน --- ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมของภาครัฐ---

ฟรีแลนซ์
มลิณี

จบปริญญาตรีด้านการบัญชี และ การวางระบบสารสนเทศไอที ประสบการณ์ในการทำบัญชีวางแผนภาษีมากกว่า 5 ปี เรามีความถนัดในด้านการวางแผนการจัดการระบบบัญชีเพื่อความเรียบร้อย

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน