รับตรวจไวยากรณ์ (Grammar) ไทย TH อังกฤษ ENG

รับตรวจไวยากรณ์ (Grammar แกรมมาร์) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความ นิยาย สคริปภาพยนตร์ การ์ตูน เอกสารทั่วไป ความยาว 1 หน้า A4 (ขนาดตัวหนังสือ 14-16) ราคาเริ่มต้น 250 บาท (โดยชี้จุดที่ผิดพลาด(หากมี)ให้ผู้จ้างแก้ไขเอง) หากต้องการให้ฟรีแลนซ์แก้ไขให้สอบถามก่อนได้นะคะ ขั้นตอน 1. ผู้จ้างส่งตัวอย่างงานมาให้พิจารณา ประเมินราคาและกำหนดวันส่งงาน 2. หากตกลง ทางฟรีแลนซ์จะส่งใบเสนอราคาไปตามขั้นตอนของระบบ 3. ผู้จ้างจ่ายเงินให้กับระบบ 4. ฟรีแลนซ์ทำงานและส่งงานให้ผู้จ้างตามรูปแบบไฟล์ที่ตกลง 5. ผู้จ้างกดอนุมัติงานเพื่อให้รีวิวฟรีแลนซ์ 6. ฟรีแลนซ์ให้รีวิวผู้จ้าง การชี้จุดที่ผิดพลาดจะเป็นรูปแบบของการวงจุดผิด(กรณีเป็นไฟล์รูปภาพหรือ pdf) หรือไฮไลต์ข้อความ (กรณีที่เป็น docx หรือไฟล์เอกสารอื่นๆ)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ขนาดหน้ากระดาษ A4 double space อักษรไทย เทียบขนาด Angsana New 16 (ประมาณ 300 คำ/หน้า) อักษรอังกฤษ เทียบขนาด Times New Roman 14 (หรือประมาณ 300 คำ/หน้า) หากเป็นขนาดอื่นจะเทียบอัตราข้างต้น ราคาเริ่มต้น 250 บาท (โดยชี้จุดที่ผิดพลาด(หากมี)ให้ผู้จ้างแก้ไขเอง) หากต้องการให้ฟรีแลนซ์แก้ไขให้สอบถามก่อนได้นะคะ

ฟรีแลนซ์
สายขวัญ

แปลภาษา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ตรวจแกรมมาร์(ไวยากรณ์)อังกฤษและไทย รับวาดภาพประกอบและทำสติ๊กเกอร์ไลน์

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน