รับออกแบบและทำสติ๊กเกอร์ LINE หลากสไตล์ตามใจคุณ

ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยถึงแนวสติ๊กเกอร์ จำนวนต่อเซ็ตที่ลูกค้าต้องการ 2. วาดตัวอย่างให้ลูกค้าดูและแก้ไขจนกว่าจะพอใจ 3. ลูกค้ากำหนดคำพูดที่อยากให้ใส่ลงในสติ๊กเกอร์เองหรือจจะให้ฟรีแลนซ์คิดให้ก็ได้ 4. หากลูกค้าไม่พอใจสีของสติ๊กเกอร์สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะพอใจ แต่ถ้าจะให้วาดใหม่ทั้งหมดคิดเพิ่มตัวละ 150 บาท 5. ส่งงานให้ลูกค้าดูเป็นระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้น 6. ส่งไฟล์สติ๊กเกอร์ .png ให้ลูกค้านำไปลงขาย (หากลูกค้าไม่สะดวกจะลงขายเอง ฟรีแลนซ์ยินดีจะลงขายให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ลูกค้าจะไม่ได้รับรายได้ใดๆจากการขายสติ๊กเกอร์ชุดนั้น)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับออกแบบและทำสติ๊กเกอร์ Line หลากหลายแนวตามใจคุณ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตามจำนวนที่ตกลงในแต่ละเซ็ต: 8, 16, 24, 32, 40 (รวมภาพ Main และ Tab อย่างละ 1 รูป) หากงานโดนรีเจ็คกลับยินดีจะแก้ไขให้จนกว่าจะผ่าน (ถ้าเป็นความผิดพลาดจากทางฟรีแลนซ์ เช่น แก้คำผิด) และหากโดนรีเจ็คกลับด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ได้เกิดจากฟรีแลนซ์แต่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขใหม่ทั้งหมด คิดเพิ่มตัวละ 150 บาท

ฟรีแลนซ์
สายขวัญ

แปลภาษา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ตรวจแกรมมาร์(ไวยากรณ์)อังกฤษและไทย รับวาดภาพประกอบและทำสติ๊กเกอร์ไลน์

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน