รับเขียน หรือแก้ไขโปรแกรมด้วยภาษา VB, VC, Delphi

เขียนโปรแกรมเล็ก ๆ สั้น ๆ หรือ เขียนโปรแกรมขนาดกลางที่เป็นระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล หรือ แก้ไขโปรแกรมเก่าให้มีฟังก์ชั่นทำงานเพิ่มขึ้น หรือ เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ รวมถึงการออกแบบระบบฐานข้อมูล สร้างตาราง สร้างวิว ทำเอกสารเกี่ยวข้องกับโปรแกรม เช่น ER Diagram, คู่มือการใช้งาน โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL, MSSQL, Oracel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน หรือแก้ไขโปรแกรมด้วยภาษา VB, VC, Delphi

  • 1. คุยความต้องการพื้นฐานของระบบงานทั้งหมด
  • 2. ดูระบบงานเดิม (ถ้ามี) หรือ ระบบงานที่จะสร้างใหม่ที่หน้างาน (ถ้ามี) หรือทางวีดีโอ (ถ้าทำได้) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้
แพ็กเกจ
สำหรับระบบงานง่าย ๆ มีการติดต่อฐานข้อมูลแบบง่าย ๆ หรือไม่มีการใช้ฐานข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. ไฟล์ Setup เพื่อใช้ระบบงาน 2. คู่มือการใช้งาน กรณีที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากส่งมอบงานแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความซับซ้อนของการแก้ไข แต่กรณีเป็น Bug ของระบบงานจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับระบบงานขนาดกลางมีการติดต่อฐานข้อมูล และมีการออกรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. ไฟล์ Setup เพื่อใช้ระบบงาน 2. คู่มือการใช้งาน กรณีที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากส่งมอบงานแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความซับซ้อนของการแก้ไข แต่กรณีเป็น Bug ของระบบงานจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับระบบงานขนาดใหญ่มีการติดต่อฐานข้อมูล และมีการออกรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ไฟล์ Setup เพื่อใช้ระบบงาน 2. คู่มือการใช้งาน กรณีที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากส่งมอบงานแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความซับซ้อนของการแก้ไข แต่กรณีเป็น Bug ของระบบงานจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฟรีแลนซ์
Chanob

มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้านระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL, MSSQL, Oracel มีความถนัดภาษา C, C++, VB, VC, PHP, Delphi ถนัดในการพัฒนาทั้งแบบโปรแกรมเล็ก ๆ จนถึงโปรแกรมเป็นระบบ และ สามารถแก้ไขโปรแกรมที่มี source code ได้ มีประสบการณ์ในการเขียน Interface เชื่อมต่อระหว่าง Software และ Hardware ผ่าน Port ต่าง ๆ

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน