รับทำ online advertising

ประสบการณ์งาน 3 ปี+ สไตล์งาน minimal เกาหลี สามารถแปลภาษาจีน > ไทย หรือ อังกฤษ ได้ portfolio 2021 https://drive.google.com/file/d/1PMPiMCOsEEhrYl0yeI4lH5MXSYD6N1Tz/view?usp=sharing portfolio 2020 https://drive.google.com/file/d/1JyDxxFY7zDyFgp_HOKI3e700CdZimlNC/view?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ online advertising

  • 1. ส่ง ref และ mood board รายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงวันเวลาในการดำเนินงาน และ deadline
แพ็กเกจ
งานเชิงพาณิชย์ (เล็ก)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สูงสุด 3 รูป ขนาดรูปไม่เกินขนาด A4 เป็นงานประเภท banner , content เท่านั้น die-cut รูป ไม่เกิน 6 รูป ไฟล์งาน jpg,png,pdf

งานเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สูงสุด 5 รูป ขนาดรูปไม่เกินขนาด A4 เป็นงานประเภท ads , banner , content ฯลฯ die-cut รูป ไม่เกิน 10 รูป ไฟล์งาน jpg,png,pdf

งานเชิงพาณิชย์ + ไฟล์ ai หรือ psd
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สูงสุด 5 รูป ขนาดรูปไม่เกินขนาด A4 เป็นงานประเภท ads , banner , content ฯลฯ die-cut รูป ไม่เกิน 10 รูป ไฟล์งาน jpg,png,pdf

ฟรีแลนซ์
กรวรา

ออกแบบกราฟิก สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ex. social media, ads, BTS MRT ads และอีกมากมาย ประสบการณ์การใช้งาน 3 ปี+

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน