banner สะดุดตา- facebook ads, งานด่วนงานรีบมาทางนี

1.รับบรีฟจากลุกค้าโดยตรง 2. เริ่มทำงานทันทีที่ลุกค้าโอนเงินเข้าระบบและระบบอนุมัติให้ทำงาน 3.สามารถแก้งานได้2ครั้ง มากกว่า2ครั้ง ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความยากง่ายนะครับ 4.ทะยอยส่งงานให้ลุกค้าทันทีที่งานเสร็จ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-สามารถแก้งานได้2ครั้ง -สามารถส่งมอบไฟล์ได้ทุกประเภท -ถ้าต้องการงานเร่งด่วน หรือก่อนถึงเวลาที่กำหนด สามารถบอกได้ แต่เราจะคิดค่าใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ ตามความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
chawanan

ถนัดงาน photoshop, retouch,di-cut, poster หรืองาน perspective ทางสถาปัตยกรรมที่ไม่จำเจเหมือนทั่วไป

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน