รับแปลงาน Thai-Eng / Eng-Thai ทุกประเภทงาน

รับแปลงาน Thai-Eng / Eng-Thai ทุกประเภทงาน เช่น บทความ, เอกสาร, เกม, แอปพลิเคชัน หรือ ซอฟแวร์ เป็นต้น - รายละเอียด ความยาก-ง่าย ประเมินตามเนื้องานนั้นๆ - ปรึกษางานฟรี ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาตรี : จบการศึกษาจาก มหาลัยธรรมศาสตร์ • สาขานิติศาสตร์ ภาคอินเตอร์ [LL.B] ระดับปริญญาโท : จบการศึกษาจาก Indiana University [USA] • สาขา Master of Law : Intellectual Property Specialization

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน Thai-Eng / Eng-Thai ทุกประเภทงาน

  • 1. พูดคุย / ปรึกษา เกี่ยวกับงานแปล [ฟรี]
  • 2. ประเมินราคา พร้อมระยะเวลาทำงาน [ฟรี]
แพ็กเกจ
งานแปล Eng-Thai / Thai-Eng (ทั่วไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานแปลทั่วไป ระดับ ง่าย-ปานกลาง ราคา 250 บาท ต่อ 2 หน้า • ขนาด A4 • Front : Arial • ระยะห่างบรรทัด : 1.15 • ระยะเวลาการแปล : ติดต่อทางแชท *** หากผู้จ้างงานต้องการ Front หรือ การปรับแต่งอย่างอื่น จะเทียบเคียงและ คิดราคาตามเกณฑ์ข้างตั้น ***

งานแปล Eng-Thai / Thai-Eng (ทางการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานแปลทางการ ระดับยาก [กฎหมาย / ทางการ] ราคา 550 บาท ต่อ 2 หน้า • ขนาด A4 • Front : Arial • ระยะห่างบรรทัด : 1.15 • ระยะเวลาการแปล : ติดต่อทางแชท *** หากผู้จ้างงานต้องการ Front หรือ การปรับแต่งอย่างอื่น จะเทียบเคียงและ คิดราคาตามเกณฑ์ข้างตั้น ***

งานแปล Eng-Thai / Thai-Eng (อื่นๆ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ปัณณวิชญ์

ฟรีแลนซ์เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมาตลอดจนกระทั้งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ Indiana University ในสาขา Master of Law, Intellectual Property specialization. ด้วยเหตุนี้ฟรีแลนซ์จึงมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รู้ระดับของภาษาว่า คำศัพท์นี้ใช้ในทางการ/ทั่วไป หรือ เป็นคำแสลง

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน