พิสูจน์อักษร

#ฮันนิproof — ✍🏼 รับพิสูจน์อักษรนิยาย (original, fanfiction) บทความ รายงาน และอื่น ๆ โดยตรวจคำผิด, คำซ้ำ, รูปประโยคขาด เกิน กำกวม, เครื่องหมาย, วรรคตอน และคำทับศัพท์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร

  • 1. รับไฟล์งาน (.doc) โดยแจ้งประเภทเนื้อหา (นิยาย,รายงาน, บทความ) แนว (โรแมนติก, ดราม่า, วิชาการ) trigger warning และกำหนดส่งงาน
  • 2. ประเมินราคางานและระบุรายละเอียดเพื่อยืนยันข้อมูล
แพ็กเกจ
ฮันนิproof (พิสูจน์อักษร Proofread)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พิสูจน์อักษร นิยาย (orginal, fanfic) บทความ รายงาน และงานเขียนทุกประเภท เว้น พีเรียดจีนการเมือง โดยจะตรวจสอบการสะกดคำ คำซ้ำ คำตกหล่น รูปประโยค การใช้เครื่องหมาย รวมถึงคำทับศัพท์ โดยยึดตามราชบัณทิตฯ หรือสมัยนิยม ตามที่ลูกค้าต้องการ จำนวนหน้าไม่เกิน 100 หน้า - A5 หน้าละ 8 บาท | A4 หน้าละ 10 บาท จำนวนหน้ามากกว่า 100 หน้าขึ้นไป - A5 หน้าละ 6 บาท | A4 หน้าละ 8 บาท - ฉาก NC มีบรรยายโดยละเอียด ราคา 0.06 บาท/คำ - งานเร่งคิดราคา x2 จากราคาปกติ

ฮันนิช่วยwrite (เกลาสำนวน Re-write)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เกลาสำนวน (Re-write) และพิสูจน์อักษร นิยาย (orginal, fanfic) บทความ และรายงาน ช่วยปรับรูปประโยคและตรวจทานคำผิด โดยยึดความเหมาะสมของเนื้อหางานในภาพรวมเป็นหลัก หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ราคา - คิดเป็นรายคำ ราคา 0.075 บาท/คำ - ฉาก NC มีบรรยายโดยละเอียด ราคา 0.1 บาท/คำ *นับคำโดยใช้ Microsoft word* - งานเร่งคิดราคา x2 จากราคาปกติ

ฟรีแลนซ์
Sanuttapond

มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักเขียนนวนิยาย (Fictional novel) มามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ทำงานพิสูจน์อักษรร่วมกับสำนักพิมพ์ค่ะ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน