รับทำรายงาน/วิจัย/IS/วิทยานิพนธ์ (ด่วนไม่ด่วนราคาเดียว)

รับทำการบ้าน/รายงาน/วิจัย/IS/วิทยานิพนธ์ (TH) รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าวิจัยอิสระ (IS) รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS แบบสอบถามงานวิจัย/จัดรูปเล่มรายงานตามรูปแบบ รับทำตั้งแต่บทที่ 1-5 หรือ จ้างแค่บางบทก็ได้ PPT นำเสนอวิจัย บทความวิจัย/บทคัดย่อ มีความถนัดสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว โรงแรม การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค สอบถามได้ ใจดีคุยได้ ต่อรองได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำรายงาน/วิจัย/IS/วิทยานิพนธ์ (ด่วนไม่ด่วนราคาเดียว)

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น ประเภทงาน ระยะเวลา
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
บทความวิจัย/แก้ไขบทความวิจัย (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ข้อมูลจากงานวิจัย/IS/Thesis หน้าละ 250บาท ระยะเวลาการจัดทำ 1-2 วัน ไฟล์word แก้ไขได้ 3ครั้ง

รายงานวิจัย/สารนิพนธ์/IS/วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคา เริ่มต้น แยกรายบท ราคาเริ่มต้นบทละ 2500 บาท เขียนบทที่ 1-3 (ไม่มีแบบสอบถาม) เริ่มต้น 6000 บาท เขียนบทที่ 4-5 เริ่มต้น 6000 บาท เขียนบทที่ 1-5 (รวมแบบสอบถาม/บทคัดย่อ(TH)) = ปตรี 12,000+ บาท/ ปอโท 20,000+

ฟรีแลนซ์
Supreeya

จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงานผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์งานทางวิชาการ ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี - รับงานถอดเทปภาษาไทย / พิมพ์งานทุกรูปแบบ งานนำเสนอ และงานเอกสารอื่น ๆ คุยง่าย ตั้งใจทำงานค่ะ

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
25 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน