รับทำภาพ 3D Perspective Exterior/Interior | รับทำ 3D ANIMETION | รับทำ3D MODLE

รับทำภาพ 3มิติ ทั้งภายนอก ภายใน และวิดิโอ อนิเมชั่น 1. INTERIOR 3D PERSPECTIVE ( ทัศนียภาพภายใน ) - ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท / 1 ห้อง / 2 มุม / 2 รูป ( ราคาปรับตามขนาดสเกลของงานนะครับ ) - หากคุณลูกค้าต้องการมากกว่า 2 มุม คิดมุมละ 500 บาท - แถมฟรี รูป มุมClose-Up 2-3 รูป 2. EXTERIOR 3D PERSPECTIVE ( ทัศนียภาพภายนอก ) - ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท / 1 อาคาร / 3มุม / 3 รูป ( ราคาปรับตามขนาดสเกลของงานนะครับ ) - หากคุณลูกค้าต้องการมากกว่า 3 รูป คิดมุมละ 700 บาท - แถมฟรี รูป มุมClose-Up 2-3 รูป 3. 3D Animation ( วิดิโอนำเสนอ ทางสถาปัตยกรรม ) - ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท (ราคาปรับตามขนาดสเกลของงาน และ ความยาวของวิดิโอที่ต้องการ ) 4. 3D model - ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท (ราคาปรับตามขนาดสเกลของงาน โดยพิจารณา ดังนี้ ) > ต้องใส่วัสดุ ( material ) หรือไม่ > ความละเอียดของงานต้องการระดับไหน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective Exterior/Interior | รับทำ 3D ANIMETION | รับทำ3D MODLE

  • 1. รับ Brief รายละเอียดงาน ที่ต้องการจากลูกค้า เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
  • 2. เสนอราคา และระยะเวลาในการทำงาน ก่อนทำการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
งาน 3D perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- File ภาพชิ้นงานทั้งหมด ( .jpg , .png , .tiff )มีดังนี้ > .jpg > .png > .tiff - แถมฟรี รูป มุมClose-Up 2-3 รูป - ลิขสิทธิภาพเป็นของลูกค้า ทั้งหมด -ไฟล์งาน ตันฉบับ - สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ ฟรี 2 ครั้ง

งานปั้น 3D MODEL
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- File 3D model ทั้งหมด มีดังนี้ > 3D sketchup ( เลือก version ได้) > .obj - แถมฟรี perspection เบื้องต้น 2 ภาพ - ลิขสิทธิเป็นของลูกค้า ทั้งหมด -ไฟล์งาน ตันฉบับ - ไฟล์ภาพ texture material ( ที่ใช้ในงาน )

3D Animetion ( วิดิโอนำเสนอ ทางสถาปัตยกรรม )
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- File video ( .mp4 ) ความละเอียด 2k -ไฟล์ตันฉบับ video ( .prproj ) - ลิขสิทธิเป็นของลูกค้า ทั้งหมด - File 3D sketchup (ที่ใช้ในการทำวิดิโอ) - สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ ฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
อรรถพันธ์

หลงไหลในการทำภาพ render หลงไหลในการทำภาพ 3D สนุกกับสิ่งที่ทำ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน