รับจัดทำ BOQ I ถอดแบบประมาณราคา

ถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ บ้านดีไซน์, อาคารสำนักงาน, โฮมออฟฟิศ ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ถอดแบบประมาณราคาบ้านดีไซน์จากสถาปนิกต่าง ๆ พร้อมทำคำถามเพื่อความถูกต้องของแบบ และการเสนอราคา ขอบเขตงาน - งานโครงสร้าง - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และเครื่องปรับอากาศ สิ่งที่ท่านจะได้รับ - ฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณและราคา (BOQ) แบบไฟล์ PDF และ Excel ให้ท่านนำไปแก้ไขต่อได้ - ราคาวัสดุที่อัพเดทอยู่เสมอ เช่น ราคาเหล็ก ไม้ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น - ช่วยเพิ่มรายการที่ควรคิดราคา หากในแบบไม่ได้เสนอหรือตกหล่นไป (ตามรูปตัวอย่างที่มีหัวข้อ ADD สีแดง บ่งบอกว่าเป็นรายการที่เพิ่มเติมจากแบบ) ทำให้ได้ราคาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ - แสดงหัวข้อรายการต่าง ๆ ให้ดูง่าย - หากเจ้าของโครงการต้องการปรับลดสเปกวัสดุหรือแก้รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ยินดีแก้ไขให้ฟรี 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำ BOQ I ถอดแบบประมาณราคา

  • 1. ลูกค้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมส่งไฟล์ PDF, ไฟล์ CAD ให้ฟรีแลนซ์พิจารณา
  • 2. ฟรีแลนซ์ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ แล้วจึงทำการเสนอราคาและระยะเวลาการทำงานให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
พื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ประมาณราคาการว่าจ้าง - พื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร ราคา 2,500 บาท - พื้นที่ตั้งแต่ 251 ตารางเมตร - 400 ตารางเมตร ราคา 4,000 บาท ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .xlsx และ .pdf จำนวนอย่างละ 1 ไฟล์ ** ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้บนพื้นฐานความเหมาะสมและความสบายใจทั้งสองฝ่าย

พื้นที่เกิน 400 ตารางเมตรขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- พื้นที่ตั้งแต่ 401 ตารางเมตร - 550 ตารางเมตร ราคา 5,500 บาท - พื้นที่ตั้งแต่ 551 ตารางเมตร - 700 ตารางเมตร ราคา 7,000 บาท - พื้นที่ตั้งแต่ 701 ตารางเมตร - 850 ตารางเมตร ราคา 8,500 บาท - พื้นที่ตั้งแต่ 851 ตารางเมตร - 1000 ตารางเมตร ราคา 10,000 บาท - พื้นที่ตั้งแต่ 1000 ตารางขึ้นไป ราคาตามตกลง ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .xlsx และ .pdf จำนวนอย่างละ 1 ไฟล์ ** ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้บนพื้นฐานความเหมาะสมและความสบายใจทั้งสองฝ่าย

ฟรีแลนซ์
ธนวรรณ

- มีประสบการณ์การถอดแบบประเมินราคาบ้านดีไซน์ สามารถถอดแบบประเมินราคาได้ทั้งหลัง เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ - จัดทำ BOQ เพื่อเสนอมูลค่างานก่อสร้าง

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน