รับเขียนบทความทุกประเภทเป็นภาษาอังกฤษ งานด่วนงานเร่งเสร็จทันใจ

เขียนบทความในภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความสละสลวย มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์ คู่มือการใช้งาน คำอธิบายสินค้าและบทความต่างๆ ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อมาเพื่อพูดคุยก่อนตกลงว่าจ้างได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความทุกประเภทเป็นภาษาอังกฤษ งานด่วนงานเร่งเสร็จทันใจ

  • 1. พูดคุยทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงความต้องการและระยะเวลาในการทำงาน
  • 2. หากมีการตกลงที่จะว่าจ้างจึงเริ่มทำงาน และจะมีการส่งงานเพื่อให้ลูกค้าได้แก้ไข 1 ครั้งก่อนการส่งงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทความตามที่ว่าจ้าง โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 250 บาทต่อบทความ 350 คำ ผู้ว่างจ้างจะได้รับชิ้นงานในรูปแบบของ PDF File หรือ Word Document โดยจะมีการติดต่อเพื่อพูดคุยในรายละเอียดก่อนการตกลงว่าจ้างระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหาของชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Hugh

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ​ในการอ่านและการเขียน​ได้เป็นอย่างดี​ รวมถึงสามารถใข้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีความกระตือรือล้นที่จะทำงาน​ และมีความรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างมาก​ และมั่นใจว่าจะสามารถทำงานที่ได้รับมาอย่างเต็มที่และส่งงานได้อย่างตรงเวลา

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน