ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง โดยวิศวกรโยธา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

ให้คำปรึกษาด้านการควบคุม ตรวจสอบ และบริหารงานก่อสร้าง - โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ (บ้านจัดสรร) - งานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ - ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานของผู้รับเหมา (QC) - การตรวจรับมอบและแก้ไขรายการ defect จากลูกค้า - ข้อแนะนำในการบริการหลังส่งมอบ (After sale) - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยวิศวกร ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์จากบริษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์โดยตรง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง โดยวิศวกรโยธา (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ แบบบ้าน จำนวนยูนิต เป็นต้น
  • 2. ลูกค้าแจ้งขอบเขตงานที่ต้องการให้วิศวกรให้คำปรึกษา เช่น ปรึกษาทางโทรศัพท์(โทร&Line) , เข้าตรวจสอบหน้างานโครงการ เป็นต้น
แพ็กเกจ
ปรึกษางานผ่านช่องทาง Online (วิศวกรไม่ได้เข้าหน้างาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ปรึกษางานผ่านช่องทาง Online (วิศวกรไม่ได้เข้าหน้างาน) - โทรศัพท์ - Line - E-mail เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ปรึกษางานผ่านช่องทาง Online + Onsite (วิศวกรเข้าหน้างาน 1 ครั้ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ปรึกษางานผ่านช่องทาง Online + Onsite (วิศวกรเข้าหน้างาน 1 ครั้ง) - โทรศัพท์ - Line - E-mail - วิศวกรเข้าหน้างาน 1 ครั้ง (นัดหมายวันเวลากับผู้ว่าจ้าง) เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
รัชชานนท์

ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยวิศวกร ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์โดยตรง

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน