รับพิมพ์งานไทย-อังกฤษ

- รับพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - สามารถพิมพ์สัญลักษณ์ อักขระพิเศษ โจทย์คณิตศาสตร์ ตาราง และภาษาบาลี (หนังสือธรรมะ) ได้ - ไฟล์เอกสารต้นฉบับ .pdf, .jpg, .gif, .png หากเป็นภาพถ่ายจะต้องเห็นตัวหนังสือและข้อความที่ชัดเจนทั้งหมด - หากเป็นลายมือ ขอเป็นลายมือที่อ่านได้ชัด โดยจะต้องกำหนดรายละเอียดของลักษณะเอกสารให้ชัดเจน - ผู้จ้างระบุรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ เช่น ประเภทของไฟล์ (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx และ .pdf) รูปแบบและขนาดตัวอักษร ประเภทกระดาษ กั้นหน้ากระดาษและระยะห่างตัวอักษร เป็นต้น - การพิมพ์งานเป็นการพิม์ตามต้นฉบับเท่านั้น ไม่รวมการตรวจสะกดคำ ความหมายของคำและประโยค ไม่รวมการแก้ไขงานหรือปรับการใช้ภาษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานไทย-อังกฤษ

  • 1. ส่งงานเพื่อรับการประเมินราคา โดยผู้จ้างสามารถแจ้งงบประมาณที่มีได้
  • 2. จ้างงานจะต้องแจ้งรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน เช่น รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ขนาดกระดาษ กั้นหน้าและระยะห่างระหว่างบรรทัด ประเภทของไฟล์ เป็นต้น หากไม่มีการแจ้งผู้รับงานจะไม่ทำการแก้ไขให้หลังจากรับงานแล้ว
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ราคาเริ่มต้น สำหรับเอกสารไม่เกิน 10 หน้า - สามารถระบุได้ว่าต้องการไฟล์เอกสารแบบใด เช่น Word, Excel, PowerPoint, PDF เป็นต้น - การพิมพ์งานเป็นการพิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ไม่รวมการตรวจสะกดคำ ความหมายของคำและประโยค ไม่รวมการแก้ไขงานหรือปรับการใช้ภาษา - หากเป็นลายมือ ขอเป็นลายมือที่อ่านได้ชัด โดยจะต้องกำหนดรายละเอียดของลักษณะเอกสารให้ชัดเจน เช่น ประเภทของไฟล์ รูปแบบและขนาดตัวอักษร ประเภทกระดาษ กั้นหน้ากระดาษและระยะห่างตัวอักษร เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
Pattraporn

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอังกฤษเพื่ออาชีพ / ประสบการณ์ทำงานประจำกับชาวต่างชาติมากกว่า 10 ปี / ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ (Cambridge Certificate of TESOL) และการแปลมากกว่า 5 ปี

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน