รับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย google form

รับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย google form เช่น - ข้อสอบออนไลน์ - แบบสอบถามออนไลน์ - แบบสำรวจออนไลน์ - แบบลงทะเบียนออนไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย google form

  • 1. 1. เลือกรูปแบบของแบบฟอร์มที่ต้องการ
  • 2. 2. ส่งไฟล์ข้อมูลต้นฉบับมาให้
แพ็กเกจ
ข้อสอบออนไลน์ (แบบปรนัยและอัตนัย)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลิงค์ข้อสอบออนไลน์แบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้

ข้อสอบออนไลน์ (แบบมีสูตรทางคณิตศาสตร์)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลิงค์ข้อสอบออนไลน์แบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ - การตอบข้อสอบจะเป็นการแนบรูปภาพ - เหมาะกับข้อสอบที่ต้องการให้แสดงวิธีทำ

แบบฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แบบฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เช่น -แบบสอบถามออนไลน์ -แบบสำรวจออนไลน์ -แบบลงทะเบียนออนไลน์ ลิงค์แบบฟอร์มออนไลน์แบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้

ฟรีแลนซ์
Sakunkaew

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำลังศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน