Discussion - รับฟัง ปรึกษา และให้คำแนะนำ เรื่องาน ปัญหาชีวิต

Discussion - รับฟัง ปรึกษา และให้คำแนะนำ เรื่องาน ปัญหาชีวิต 1. พูดคุยหัวข้อคร่าวๆในการปรึกษา 2. ตกลงระยะเวลาในการพูดคุยและค่าใช้จ่าย 3. นัดวันและเวลาในการพูดคุย ปรึกษาตามที่ท่านสะดวก 4. ทำสรุปจากการพูดคุยสั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Discussion - รับฟัง ปรึกษา และให้คำแนะนำ เรื่องาน ปัญหาชีวิต

  • 1. พูดคุยหัวข้อคร่าวๆในการปรึกษา
  • 2. ตกลงระยะเวลาในการพูดคุยและค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
พูดคุย ปัญหา เบาๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พูดคุย ปัญหา เบาๆ จะได้เวลาในการพูดคุย 69 นาที โดยสามารถแบ่งเวลาในการพูดคุยได้ (สูงสุด 3 ครั้ง) โดยเวลาที่เหลือจะเก็บสะสมเพื่อใช้ในการพูดคุยครั้งต่อไป การพูดคุยจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าครับ

พูดคุย ปัญหาแบบเข้มข้น
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

พูดคุย ปัญหาแบบเข้มข้น จะได้เวลาในการพูดคุย 199 นาที โดยสามารถแบ่งเวลาในการพูดคุยได้ (สูงสุด 7 ครั้ง) ภายในระยะเวลา 10 วัน โดยเวลาที่เหลือจะเก็บสะสมเพื่อใช้ในการพูดคุยครั้งต่อไป การพูดคุยจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าครับ

พูดคุย เหมาๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

พูดคุย เหมาๆ จะได้เวลาในการพูดคุย ไม่จำกัดภายในระยะเวลา 30 วัน ผู้ปรึกษาสามารถแบ่งเวลาในการพูดคุยได้ในหลายๆช่วง (ขอสงวนในการพูดคุยไม่เกิน 25 นาทีต่อครั้ง) หรือแล้วแต่ตกลงโดยดูหัวข้อและเวลาที่เหมาะสม การพูดคุยจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าครับ

ฟรีแลนซ์
Kritsana

ที่ปรึกษาธุรกิจธุรกิจเบื้องต้น พร้อมจัดทำแผนธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักรีวิว และนักวิจารณ์อิสระ

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน