รับปรึกษาและช่วยจัดการงานด้านวางระบบมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร และสินค้าเกษตร

"ช่วยทุกอย่าง ดั่งเพื่อนสนิท" 😉 -สามารถจัดวางแผนผังการผลิตที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆที่ต้องการ (สายงานการผลิตอาหาร,อาหารสัตว์, สินค้าเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น)​ -ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการผลิต ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ -ช่วยเกี่ยวกับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนอาหารและมาตรฐานต่างๆ -กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างผลิตที่เกี่ยวจ้องกับคุณภาพสินค้า สามาีถปรึกษาได้ฟรี ตลอดชีพ -สนับสนุนการอบรมด้านคุณภาพสินค้า และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาและช่วยจัดการงานด้านวางระบบมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร และสินค้าเกษตร

  • 1. รับคำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิต และคุณภาพสินค้า
  • 2. ออกแบบ process ให้เหมาะสมกับหน้างาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เหมาะกับผู้ประกอบการ ขนาด SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน -อบรมเกี่ยวกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ -ช่วยจัดทำเอกสารเพื่อยื่นจดแจ้ง -ให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระทบต่อคุณภาพสินค้า -(Audit) ทบทวนกระบวนการทำงานให้ลูกค้า 1 รอบหลังจากได้รับรองมาตรฐานแล้ว ภายใน 1 ปี

ฟรีแลนซ์
หฤทัย

-ให้คำปรึกษาในระบบมาตรฐานคุณภาพ (อย. /GHPs/HACCP/HACCP) // เพิ่มความรู้ด้วยการอบรม //แนะนำจัดการเรื่องเอกสารตามระบบมาตรฐาน//ปรึกษาปัญหาการผลิต//การยื่นจดแจ้งมาตรฐานต่างๆ//ส่งตัวอย่างไปยัง Lab โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน