รับทำรายงาน, งาน Excel, จัดการข้อมูล raw data, วิเคราะห์ข้อมูล

- รับเขียนรายงาน, สร้าง report ต่างๆ ด้วย Excel - จัดการข้อมูลดิบ, รับคีย์ข้อมูล - สร้าง report format - วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร, Pivot Table, กราฟ - งานจัดการสินค้า, งานบุคคล เงินเดือน ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำรายงาน, งาน Excel, จัดการข้อมูล raw data, วิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. คุยรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า กำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนร่วมกัน
  • 2. คุยสรุปข้อตกลง ระยะเวลาการทำงาน กำหนดส่งงาน และราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- วิเคราะห์ข้อมูล - Report ในรูปแบบ MS Excel, pdf - Report Format ในรูปแบบ MS Excel, pdf ** ระยะเวลาตามเนื้องาน และการคุยสรุปข้อตกลง *** หลังจากส่งมอบงานแล้ว หากพบปัญหาสามารถปรึกษา แก้ไขงานได้ตามขอบเขตงานเดิมไม่เกิน 3 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

ฟรีแลนซ์
Nalintip

ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน ตำแหน่ง Corporate Strategy Assistant Manager - สามารถจัดทำไฟล์ Excel คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การตลาด การบริหารจัดการได้ - ทำรายงาน พิมพ์เอกสารต่างๆ ทำ Power Point ได้ - รับทำแบบสอบถามต่างๆ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน