ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา

1.ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฏหมายบนพื้นฐานทางวิชาการและแนวปฏิบัติจริง วิเคราะห์รูปคดี แนะนำแนวทางที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสีย เพื่อประกอบการตัดสินใจ พร้อมทั้งตัวเลือกอื่น ๆ (ถ้ามี) 2. รับจัดทำสัญญาต่าง ๆ และรับตรวจร่างสัญญา พร้อมให้ความเห็นทางกฎหมาย และข้อแนะนำที่ควรปรับแก้หรือเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทนายความ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา

  • 1. ลูกค้าส่งความต้องการรวมถึงรายละเอียดและข้อมูลของงานที่ต้องการให้ทำงาน พร้อมทั้งระยะเวลาการทำงานที่ต้องการมาทางทางข้อความ
  • 2. Happy Law จะตอบกลับเกี่ยวกับกรอบการทำงานและระยะเวลาการทำงาน หากทั้งสองฝ่ายตกลงทาง Happy Law จะทำการเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
งานให้คำปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางกฏหมาย เช่น การตั้งผู้จัดการมรดก, คดีครอบครัวฟ้องหย่า, คดีแรงงานเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, คดีกู้ยืม, เช็ค, บัตรเครดิต, ละเมิด, ที่ดิน, คดีผิดสัญญาต่างๆ, คดีปกครอง, และคดีแพ่งคดีอาญาอื่นๆสอบถามได้ครับ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความซับซ้อนของปัญหา โดยทนายจะประเมินและแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนครับ

งานจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และตรวจร่างสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือมอบอำนาจ สัญญาต่างๆ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายของงานตามที่ตกลงกัน ตาม format word/PDF ที่ต้องการ งานตรวจร่างสัญญาหรือต้องการให้ทางเราปรับแก้ไข เราจะตรวจร่างสัญญาและให้ความเห็นทางกฎหมายข้อดีข้อเสียเพื่อลูกค้านำไปใช้เจรจาต่อรองกับอีกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท (หนังสือแจ้งความร้องทุกข์) ค่าบริการขึ้นกับปริมาณงาน รายละเอียดของงานและเวลาการทำงาน

ฟรีแลนซ์
ธวัชชัย

ทนายธวัชชัย บุตรศรีคุ้ย นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเนติบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา ยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ร่างสัญญาและตรวจสอบร่างสัญญา ตรงประเด็น เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน