รับทำ Presentation Powerpoint ง่าย ครบ สร้างสรรค์

รับออกแบบ ทำผลงาน Presentation Powerpoint ที่เข้าใจง่าย + สร้างสรรค์ ราคาเริ่มต้น 500 บาท - ส่งมอบงานในรูปแบบ pptx. , pdf - งานด่วนก็รับ ไม่คิดเงินเพิ่ม - ระยะเวลาแต่ละชิ้นงาน ขึ้นกับทางลูกค้าและทางเราตกลงกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Presentation Powerpoint ง่าย ครบ สร้างสรรค์

  • 1. ลูกค้าบรีฟงาน ตามวัตถุประสงค์ของงาน
  • 2. ลูกค้าต้องเตรียมขอข้อมูลเบื้องต้น ลุกค้าสามารถ ส่งรูปภาพหรือเนื้อหาเพิ่มเติมได้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไม่เกิน 10 สไลด์ 500 บาท สไลด์ต่อไป + 40 บาท งานส่งมอบในรูปแบบ Google slide ลูกค้าามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF หรือ PPTX ได้

ฟรีแลนซ์
Hatsaruthai

รับออกแบบงาน PowerPoint Presentation โดยสรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย ครบ และสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน