บริการรับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ยื่นภาษีออนไลน์

จดทะเบียนบริษัทกับเรา...มั่นใจในทุกขั้นตอน เรายินดีให้บริการด้าน จดทะเบียนบริษัท แก่ท่านด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา ที่กำหนดด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จดทะเบียนบริษัท ให้เสร็จด่วนตามที่ท่านต้องการ บริการที่ท่านได้รับ บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต บริการจดทะเนียนขึ้นประกันสังคม บริการรับส่งเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ยื่นภาษีออนไลน์

  • 1. สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรก คือ ชื่อบริษัทเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ ที่จะใช้จัดตั้งบริษัท เบื้องต้นต้องทำการจองชื่อก่อน โดยใช้ข้อมูลสำเนาบัตรประชาชน ของคนที่จะมีอำนาจลงนามในบริษัท สำหรับการจองชื่อเท่านั้น เพื่อทำการจองชื่อว่าไม่ซ้ำและรอผลอนุมัติประมาณ 1-2 วันทำการราชการ
  • 2. บริษัท ใช้บุคคล ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สำเนาบัตรประชาชนไม่หมดอายุ
แพ็กเกจ
รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลดปัญหาภาระเอกสารอันยุ่งยากในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฟรีจองชื่อห้างหุ้นส่วน จัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดทำเอกสารรายงานการจดจัดตั้ง ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จัดเตรียมขอภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชี รับส่งเอกสาร ให้คำปรึกษาหลังให้บริการ

บริการยื่นภาษีออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการยื่นภาษี บริการยื่นประกันสังคม

ฟรีแลนซ์
rusna

จดทะเบียนบริษัทกับเรา...มั่นใจในทุกขั้นตอน เรายินดีให้บริการด้าน จดทะเบียนบริษัท แก่ท่านด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา ที่กำหนดด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จดทะเบียนบริษัท ให้เสร็จด่วนตามที่ท่านต้องการ

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน