รับเขียน / rewrite / บทความวิชาการ บทความวิจัย / ค้นหา จัดทำ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. รับเขียนบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นความอิสระ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (1 หน้า ขนาด A4) 2. รับ Rewrite Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ (1 หน้า ขนาด A4) 3. รับค้นหาข้อมูล (Literature Review) พร้อมเรียบเรียงด้วยการ Paraphrase / Rewrite ** บทความวิชาการ และบทความวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน / rewrite / บทความวิชาการ บทความวิจัย / ค้นหา จัดทำ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • 1. 1. ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่ต้องการจ้าง ว่าเป็น Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ พร้อมระบุสาขาที่ต้องการจ้าง (เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืออื่นๆ)
  • 2. 2. หากจ้างเขียนบทความ ลูกค้าส่งชื่อวารสาร (ไฟล์รูปแบบของวารสาร) และต้นฉบับของเนื้อหาที่จะให้เขียนบทความวิจัย + ไฟล์งานวิจัย 5 บท และแจกแจงความต้องการให้ละเอียด
แพ็กเกจ
เขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย จำนวนไม่เกิน 8-15 หน้า (A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1. หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์การศึกษา ข้อมูลที่ใช้ วิธีการศึกษา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเป็น โดยแจกแจงรายละเอียดให้ละเอียดและครบถ้วน (วาดเป็น chart flow) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (A4) 2. ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .docx และ .pdf 3. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (ภายใต้ขอบเขตที่ตกลงกัน) 4. ระยะเวลาขั้นต่ำ 5 วัน (ขึ้นกับปริมาณงานและความยากง่าย) 5. หากมีการวิเคราะห์ที่ใช้ Model หรือการคำนวณ เริ่มต้น 5,500 บาท (ขึ้นกับความยากของวิธีการ)

รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย บทที่ 1-5
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

สิ่งที่ต้องเตรียม: ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 (ตามแนวคิดของลูกค้า หรือตามรูปแบบเอกสารของสถาบัน สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ: ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว (MS-Word และ PDF file) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (หากต้องการแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดจำนวนคำละ 1 บาท/ บทความ) - เฉพาะบทที่ 1-3 คิดราคา 6,500 บาท - เฉพาะบทที่ 4-5 คิดราคา 5,000 บาท - กรณีทำทั้งเล่ม (บทที่ 1-5) คิดราคาเหมา 10,000 บาท - บทความคิดหน้าละ 250 บาท หมายเหตุ: rewrite เนื้อหาเท่านั้น ไม่รับทำบรรณานุกรมและจัดรูปเล่มทุกกรณี

ค้นหา ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ค้นหาข้อมูล และ Paraphrase / Rewrite และจัดทำบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารบทที่ 1-3 2. รายละเอียดที่ต้องการให้ค้นหาเพิ่มเติม 3. Paper ต้นฉบับ (ถ้ามี) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ Paraphrase / Rewrite เรียบร้อย พร้อมบรรณานุกรม - ส่งมอบงานเป็นไฟล์ MS Word และ PDF - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาที่ตกลงกันในใบเสนอราคา)

ฟรีแลนซ์
Rangsima

รับเขียน และแก้ไขบทความ งานวิจัย งานเขียนวิชาการ บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน