รับออกแบบ อาคารทุกประเภท ภายนอกและภายใน (Exterior Design & Interior Design) 3D Animation

รับออกแบบ อาคารทุกประเภท ภายนอกและภายใน (Exterior Design & Interior Design) / ขึ้น 3D Model / 3D Animation **ขึ้น 3D Model ใช้เวลาในการขึ้น 3D Model 7 วัน ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ 3D Model ( SKP , DAE ) **ทำภาพ 3D Perspective ภายนอก และภายใน (ไม่รวมขึ้น 3D Model) ใช้เวลาทำภาพ 3-7 วัน ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D (PNG , JPG , JPEG , PDF ) **ทำ 3D Animation (ไม่รวมขึ้น 3D Model) ใช้เวลาในการทำ 3D Animation 7-14 วัน ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ MP4 สิ่งที่ลูกค้าต้องมี - ไฟล์ 3D เช่น Sketchup ที่สามารถใช้งานได้ - ภาพ Reference ภาพตัวอย่าง รายละเอียดและความต้องการ - รูปแบบอาคารที่ต้องการ - Mood & Tone ของงานที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ อาคารทุกประเภท ภายนอกและภายใน (Exterior Design & Interior Design) 3D Animation

  • 1. คุยรายละเอียด ข้อตกลง และขอบเขตงาน กับทางลูกค้า
  • 2. เริ่มดำเนินงาน ตามข้อตกลง
แพ็กเกจ
ขึ้น 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ 3D Model (SKP , DAE อื่น ๆ) (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของงาน)

ทำภาพ 3D Perspective ภายนอก และภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ภาพ 3D Perspective ( PNG , JPG ,JPEG , PDF ) จำนวน 1 ภาพ (ไม่รวมขึ้น 3D Model) (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของงาน)

3D Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์ MP4 ขนาด QHD (2560 x 1440) 60FPS เริ่มต้น 1 นาที (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของงาน)

ฟรีแลนซ์
Guntra

เรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนัดออกแบบอาคารพักอาศัย และอาคารประเภทอื่นๆ รับออกแบบทั้งภายนอกและภายใน ขึ้นโมเดล 3D, ภาพ Perspective ,3D Animation

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน