รับทำ 3D Perspective Exterior / Interior Rendering

รับทำภาพ Rendering ภายใน หรือ ภายนอก 1. Rendering ภายใน ( INTERIOR 3D PERSPECTIVE ) - ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 3000 บาท 2. Rendering ภายนอก ( EXTERIOR 3D PERSPECTIVE ) บ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า - ราคาเริ่มต้น ต่อรูป 4000 บาท สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม - ไฟล์ 3d model //Floor Plan - Mood Tone ภาพรวมสี (ภาพตัวอย่าง) - ไอเดียในการตกแต่ง **หากไม่มีสิงที่ต้องเตรียมข้างต้นจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตาม เนื้องานของแต่ละโปรเจค **หากผ่านขั้นตอนดราฟมุม Render แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนมุมได้หากต้องการอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม **ลูกค้าสามารถขอปรับแก้ได้ ไม่เกิน 3-4 ครั้งตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Perspective Exterior / Interior Rendering

  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า ประเมิณปริมาณงาน พูคุยแนวทางการออกแบบ
  • 2. ส่งดราฟขั้น 1 เสนองาน (ตกลงราคาตามปริมาน และความยากง่ายของงานนั้น ๆ)
แพ็กเกจ
Perspective Exterior หรือ Interior Rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ภาพ Perspective Interior หรือ Exterior Rendering ด้วย Program Enscape หรือ Vray เป็นไฟล์ .JPG /.PDF ขนาด3000x2000 pixel (>300dpi) ขึ้นไป ที่ได้มีการตรวจทานจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว -ลง Material ให้ และ ลง Detail ให้

Perspective Exterior หรือ Interior Rendering + 3D Model(แบบอยู่แล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ภาพ Perspective Interior หรือ Exterior Rendering ด้วย Program Enscape หรือ Vray เป็นไฟล์ .JPG /.PDF ขนาด3000x2000 pixel (>300dpi) ขึ้นไป ที่ได้มีการตรวจทานจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว - 3D Model เป็นไฟล์ Sketch up Exterior หรือ Interior สำหรับลูกค้าที่มีแบบอยู่แล้ว -ลง Material ให้ และ ลง Detail ให้

Perspective Exterior หรือ Interior Rendering + 3D Model + Design
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- ภาพ Perspective Interior/Exterior Rendering ด้วย Program Enscape หรือ Vray เป็นไฟล์ .JPG /.PDF ขนาด3000x2000 pixel (>300dpi) ขึ้นไป ที่ได้มีการตรวจทานจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว - 3D Model เป็นไฟล์ Sketch up Exterior หรือ Interior - ออกแบบ เป็นไฟล์ Sketch up 3D Model -ลง Material ให้ และ ลง Detail ให้

ฟรีแลนซ์
พาทิศ

i'm a freelance architectural designer. i'll make the best quality product for every client's future need with my experience. The end of result is a project that is Unique and qualities.

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน