รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป หนังสือ รายงาน (งานด่วนแจ้งได้)

รับพิมพ์งาน Microsoft word TH ภาษาไทย ทั้งเอกสารทั่วไป, หนังสือ, รายงาน, ข้อสอบหรือแบบฝึกหัด 1. พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ เช่น รูปภาพ, ภาพถ่ายหน้าจอ, .pdf (เฉพาะข้อความ) - พิมพ์ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 12 บาท - พิมพ์หน้าที่ 21 ขึ้นไป หน้าละ 10 บาท - ขนาดตัวอักษรลูกค้าสามารถกำหนดได้ (เริ่มต้นขนาด 16 พอยต์) - ใช้เวลา 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานและจำนวนหน้า - งานด่วนคิดเพิ่ม 40% 2. พิมพ์เอกสาร จากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ - พิมพ์ตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 หน้าละ 24 บาท - พิมพ์หน้าที่ 21 ขึ้นไป หน้าละ 20 บาท - ขนาดตัวอักษรลูกค้าสามารถกำหนดได้ (เริ่มต้นขนาด 16 พอยต์) - ใช้เวลา 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน - งานด่วนคิดเพิ่ม 40% ****** หมายหตุ : 1. หากเป็นรูปแบบพิเศษ เช่น ตาราง กราฟ ชุดข้อมูลอย่างง่าย ภาษาอังกฤษไม่เกิน 20% ไม่คิดราคาเพิ่ม 2. หากเป็นรูปแบบอื่นที่พิเศษ ตกลงราคากันเพิ่มเติมได้ 3. ระบุระยะขอบกระดาษให้ชัดเจน 4. แจ้งด้วยว่าใส่เลขหน้าหรือไม่ 5. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากมีข้อผิดพลาดพร้อมปรับแก้ให้ไม่คิดราคาเพิ่ม 6. ราคาที่กำหนดรวมค่าระบบของ Fastwork แล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป หนังสือ รายงาน (งานด่วนแจ้งได้)

  • 1. ขอดูต้นฉบับหรือรับไฟล์งานต้นฉบับ แจ้งวันเวลารับงาน เพื่อประเมินราคา
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน และเสนอราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ เช่น รูปภาพ, ภาพถ่ายหน้าจอ, .pdf (เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ .doc, .pdf, .jpg สามารถแจ้งได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
SURANAN

ถ้าเหนื่อยกับงานหรือมีการบ้านเท่าภูเขา งานเก่ายังไม่ทันไปสั่งงานใหม่มาอีกแล้ว แวะมาที่นี่รับงานด่วนได้ รวดเร็ว รับผิดชอบ ตรวจทานให้ ตั้งใจทำงาน และส่งงานได้ตามกำหนด

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
32 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน