จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สอบบัญชี ปิดงบ วางระบบบัญชี นำส่งภาษี

จดทะเบียนบริษัท -พูดคุย สอบถามความต้องการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ -วางแผนภาษีหากจดแล้วจะเป็นอย่างไร ทั้งบริษัทและตัวบุคคลธรรมดา -เสนอแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในอนาคต -จัดทำใบเสนอราคา -ชำระเงินมัดจำบางส่วน -ดำเนินการจดบริษัท รับทำบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับบริาัทของผู้รับบริการ - ประเมินปริมาณงาน สอบถามจำนวนเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา - ถ้าเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งจะทำการวางระบบบัญชีให้ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบื้องต้น การจัดเก็บ รวมถึงการนำส่งเอกสาร - รับเอกสารประจำเดือน เพือนำมาบันทึกบัญชี - ลงบัญชีประจำเดือน คำนวณยอดภาษี แจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระรายเดือน - นำส่งงบการเงินประจำเดือน ตรวจสอบบัญชี - พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของผู้รับบริการ - ประเมินประมาณของงาน ระยะเวลา ที่ใช้ในการให้บริการ - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำแผนการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบตามที่ได้นัดหมายไว้ - ชี้แจง จุดบกพร่อง ข้อควรปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน - จัดทำรายงานผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำนักงานบัญชีของเรา ให้บริการมากกว่าแค่ รับทำบัญชียื่นภาษีธรรมดา เพราะเรายังเป็นเหมือนเพื่อนทางธุรกิจของท่าน ในมุมมองของเราที่ผ่านประสบการณ์ธุรกิจมาหลากหลาย อาจะทำให้ท่านเห็นช่องทางหรือมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้ความรู้แก่ท่านในภาษี เสนอแนะแนวทางให้ท่านตัดสินใจในการประหยัดภาษี โดย ราคาเริ่มต้น 3000 สำหรับ งานรับทำบัญชีรายเดือน ที่มีรายการตั้งแต่ 0-30 รายการ ราคาเริ่มต้น 5000 สำหรับ งานตรวจสอบบัญชี สำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี(งบเปล่า)

ฟรีแลนซ์
อธิวัฒน์
อธิวัฒน์

ประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ (ฺBig4) และได้รับวุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอญุญาต (CPA) ผ่านการทำงานกับสำนักงานบัญชี สำหรับการปิดงบการเงิน นำส่งภาษี ยื่นภาษีประจำปี วางระบบบัญชี พร้อมจะให้คำแนะนำแก่ทุกท่าน

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน