เขียนแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และ Shop Drawing พร้อมถอด BOQ

รับเขียนแบบก่อสร้าง แบบยื่นขออนุญาต ครบชุดทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล พร้อมทั้งรับทำ BOQ ประมาณราคาก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม AutoCad / รับขึ้น 3D model ด้วยโปรแกรม SketchUp

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม และ Shop Drawing พร้อมถอด BOQ

  • 1. ตกลงรูปแบบที่ต้องการหรือรูปแบบที่อ้างอิงได้
  • 2. ขึ้นแบบตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาต พื้นที่ไม่เกิน 100 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ไฟล์งาน AutoCad (.dwg) ต้นฉบับ 2. ไฟล์งานต้นฉบับ (.pdf) 3. แบบก่อสร้างฉบับจริง ขนาด A3 ส่งทางไปรษณี (ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปริ้นและส่งไปรษณี) หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าเซ็นต์แบบของวิศวกร และสถาปนิก

เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาต พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ไฟล์งาน AutoCad (.dwg) ต้นฉบับ 2. ไฟล์งานต้นฉบับ (.pdf) 3. แบบก่อสร้างฉบับจริง ขนาด A3 ส่งทางไปรษณี (ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปริ้นและส่งไปรษณี) หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าเซ็นต์แบบของวิศวกร และสถาปนิก

เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาต พื้นที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

พื้นที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป (ราคา 70 บาท / ตร.ม.) 1.ไฟล์งาน AutoCad (.dwg) ต้นฉบับ 2. ไฟล์งานต้นฉบับ (.pdf) 3. แบบก่อสร้างฉบับจริง ขนาด A3 ส่งทางไปรษณี (ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปริ้นและส่งไปรษณี) หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าเซ็นต์แบบของวิศวกร และสถาปนิก

ฟรีแลนซ์
ดาราภรณ์

ประกอบอาชีพทางด้านงานก่อสร้างมาไม่น้อย กว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการการโปรแกรม Auto CAD มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ เขียนแบบ Shop Drawing ทั้งงานอาคารสูง,โรงงาน,บ้านพักอาศัย,อาคารสาธารณะ งานถอดแบบ ประมาณการ BOQ.และงานขึ้นภาพ 3D(Skech Up) งานผังบริเวณ ,งานแผนที่ภาษี งานคัดลอกระวางกรมที่ดิน

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน