งานเขียนแบบและถอดแบบประมานราคา (BOQ)

รับงานเขียนแบบและถอดแบบประมานราคา (BOQ) บ้านพักอาศัย อาคารโรงงานต่างๆ งานระบบ แบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร (ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ)มีทั้งเซ็นรับรองจากวิศวกรกับรายการคำนวนทางวิศวกรรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานเขียนแบบและถอดแบบประมานราคา (BOQ)

  • 1. รับงานตาม Concept ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. จัดทำเอกสารและเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ 1
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย อาคารโรงงานต่างๆ งานระบบ แบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร (ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ) -อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. 35 บาท -อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100-150 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. 40 บาท

แพ็กเกจที่ 1
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

รับงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย อาคารโรงงานต่างๆ งานระบบ แบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้าง แบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร (รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ) -อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150-200 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. 50 บาท -อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตร.ม. ขึ้นไป ราคาเริ่มต้น ตร.ม. 60 บาท -ค่าเซ็นรับรองตามขอบเขตของงาน

ถอดแบบประมานราคา (BOQ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับถอดแบบประมานราคา (BOQ) บ้านพักอาศัย อาคารโรงงานต่างๆ งานระบบ และแบบก่อสร้างเพื่อยื่นกู้ธนาคาร

ฟรีแลนซ์
Chatchanan

รับงานเขียนแบบก่อสร้าง ขออนุญาตก่อสร้าง แบบยื่นกู้ธนาคาร และทำรายการประมาณราคา(BOQ) ที่พักอาศัย โรงงาน งานโครงการ

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน