รับเขียน program บน lotus notes

รับเขียน program ทุกประเภทที่ใช้งานบน lotus notes โดยภาษาที่ใช้ คือ lotus script,java script,Formula,HTML,CSS,JSON,XML วิธีการสั่งเขียนโปรแกรม 1. ผู้จ้างส่งรายละเอียดของโปรแกรมที่ต้องการจะเขียนมาเพื่อประเมินราคาค่าเขียนโปรแกรมและระยะเวลาเขียนโปรแกรม 2. ผู้เขียนโปรแกรมเสนอราคาค่าเขียนโปรแกรมและระยะเวลาที่ใช้เขียน 3. ผู้เขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมและส่งมอบงานตามกรอบเวลา 4. ผู้เขียนโปรแกรมมีระยะเวลาในการดูแลตามขนาดของระบบ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แก้ไขระบบที่มีปัญหาหรือผิดพลาด ที่เป็นระบบเอกสารไม่ได้เป็น workflow ให้กลับมาทำงานได้ถูกต้อง กรณีระบบมีการแก้ไขข้อมูลเอกสารในระบบขอบเขตราคาจะตามปริมาณของข้อมูล

ฟรีแลนซ์
นริศร

ถนัดงาน เขียน program ทำระบบ บน Lotus Notes ทั้ง windows application และ web application ที่เป็น workflow process ภาษาที่ใช้ java,lotus script,formula,style sheet,html

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน