รับแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

• สามารถแปลเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย E-mail เชิงธุรกิจ • สามารถแปลหนังสือทางราชการ • สามารถแปลหนังสือสัญญา • สามารถแปลเอกสารเชิงวิชาการ • สามารถแปลเอกสารทางกฎหมาย • สามารถแปลแบบฟอร์ม (ใบสมัครงาน, ใบทะเบียนบ้าน, ใบสมรส, บัตรประชาชน ฯลฯ) • สามารถแปลบทความวิชาการ • สามารถแปลนิยาย ***หากมีเนื้อหางานนอกเหนือจากนี้สามารถส่งมาพิจารณาก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น

  • 1. ให้ผู้ว่าจ้างชี้แจ้งหัวข้อ และประเภทเนื้อหางานที่ต้องการให้แปล รวมถึงแจ้งวันกำหนดส่งด้วย นอกจากนี้ทางผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามหรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ ได้
  • 2. ให้ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เนื้อหางาน (ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ, word หรือ PDF ได้หมด) รวมถึงแจ้งวันกำหนดส่งด้วย
แพ็กเกจ
แปลE-mail และจดหมายเชิงธุรกิจ หนังสือราชการ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

250บาท ต่อหน้า สามารถส่งไฟล์รูปแบบใดก็ได้ (ไฟล์ภาพ, PDF, Word ฯลฯ) ระยะเวลา 5-10 หน้าต่อวัน *กรณีนี้จะแปลทั้งต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย **ถ้าเอกสารมีตัวอักษรเต็มหน้าจะขอคิด จะขอคิดในราคา 300-350 บาท

หนังสือสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารเชิงวิชาการต่างๆ รวมถึงบทความวิชาการต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

360บาท ต่อหน้า สามารถส่งไฟล์รูปแบบใดก็ได้ (ไฟล์ภาพ, PDF, Word ฯลฯ) ระยะเวลา 5-6 หน้าต่อวัน *กรณีนี้จะแปลต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยเท่านั้น **ถ้าเอกสารมีตัวอักษรเต็มหน้าจะขอคิด จะขอคิดในราคา 400-440

แปลนิยาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

350บาท ต่อหน้า สามารถส่งไฟล์รูปแบบใดก็ได้ (ไฟล์ภาพ, PDF, Word ฯลฯ) ระยะเวลา 5-8 หน้าต่อวัน *กรณีนี้จะแปลต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
Tattana

ผม นายทัดธนา นิมาแสง อายุ 24 ปี จบการศึกษาระดับปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการระหว่างประเทศ มีความถนัดด้านการแปลงานภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถเขียน E-mail และเอกสารเชิงธุรกิจ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน