รับพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย HTML CSS

โดย - VueJs และ NuxtJs หรือ เขียน HTML โดยไม่ใช้ VueJs และ NuxtJs - bootstrap หรือเขียน css ตามความต้องการ โดยไม่ใช้ bootstrap ลักษณะงาน - รับแก้ไขเว็บไซต์ HTML Css ตามความต้องการ และปรับปรุง เว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้ว - รับเขียนเว็บไซต์หน้าบ้าน(frontend) ตาม design - รับทำโปรเจคนำเสนอ ด้วย php เว็บไซต์ : https://bit.ly/3dRh3jG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย HTML CSS

  • 1. พูดคุยรูปแบบงาน
  • 2. เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
One page website
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- เว็บไซต์ และสิ่งที่ลูกค้าต้องการตามที่ตกลง - เว็บขนาดเล็ก 4 menu (ไม่มีระบบหลังบ้าน) 6,000 บาท ถ้าเพิ่ม Menu ละ 650บาท - ถ้าไม่ใช้ bootstrap ออกแบบให้ เริ่มต้นที่ หน้าละ 400บาท - Responsive หน้าละ 200 บาท - 2ภาษา เพิ่ม 2,500 บาท สำรหับโปรเจคขนาดเล็กทำด้วย php ราคาตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Sompong

พัฒนาเว็บไซต์ ที่ดีและมีคุณภาพ พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน