รับเขียน Macro VBA ใน Excel

เขียนโปรแกรมสร้างแบบฟอร์ม และจัดการข้อมูลกึ่งอัตโนมัติ หรือให้โปรแกรมจัดการอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด ด้วย Macro VBA ใน Excel ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากจากการทำงาน ที่ต้องนำข้อมูลหลายไฟล์มาสรุปผล เช่นการสรุปผลรายเดือน รายปี หรือการสรุปข้อมูลจากไฟล์ log

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Macro VBA ใน Excel

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน ความต้องการอาจจะอ้างอิงจากตัวอย่างไฟล์และ เงื่อนไข
  • 2. กำหนดขอบเขตของงาน หรือแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมร่วมกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ Excel macro พร้อมคู่มือการใช้งาน รวมเป็นไฟล์ ZIP

ฟรีแลนซ์
กิตติธัช

พนักงานเอกชนรับผิดชอบด้านการพัฒนางานด้วย IT ถนัดด้าน Macro VBA ใน Excel เช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลที่มีความยุ่งยาก หรือมีการกระทำซ้ำๆ การสรุปรวมข้อมูลจากไฟล์หลายๆไฟล์ และสรุปออกมาเป็นรายงาน

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
40 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน