รับพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) Web Application ด้วย PHP(CI)

พัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Web Application มีทั้งระบบงานทั้งหน้าบ้านและหลังร้าน -Employee Self-Service (ESS) - Manager Self Service (MSS) -Dashboard -ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน อาทิ ประวัติส่วนบุคคล ประวัติที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน เป็นต้น -ระบบบริหารเวลา -ระบบหนังสือรับรอง -ระบบข่าวประกาศ เป็นต้น พัฒนาด้วย PHP(CodeIgniter)/ MySQL /SQL Server /Ajax /CSS/ jQuery/JavaScript

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) Web Application ด้วย PHP(CI)

  • 1. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอโซลูชั่น
  • 2. ออกแบบระบบงานและนำเสนอลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- พัฒนา PHP Application ตามความต้องการของลูกค้าต่อ 1 โมดุล - Source code ทั้งหมด - เมนูจัดการผู้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้งาน - ดูแลหลังส่งมอบงาน 2 เดือน

ฟรีแลนซ์
Sathaphon

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) -Dashboard -ระบบบันทึกข้อมูลพนักงาน อาทิ ประวัติส่วนบุคคล ประวัติที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน เป็นต้น -ระบบบริหารเวลา -ระบบหนังสือรับรอง -ระบบข่าวประกาศ เป็นต้น

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน