รับพิมพ์งาน ทำบรรณานุกรม จัดหน้าเอกสาร

5
ขายได้ 5 ครั้ง

ꔛ รับงาน TH / EN ꔛ รับพิมพ์งาน / จัดหน้าเอกสารทั่วไป งานวิทยานิพนธ์ รายงาน บทความวิชาการ งานแกะจากภาพถ่ายและลายมือ ꔛ รับจัดเตรียมต้นฉบับ / จัดรูปหน้าบทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารไทยและต่างประเทศ (ระดับชาติและนานาชาติ) —— ยึดหลักเกณฑ์คำแนะนำผู้เขียน (Author Guidelines) ทุกประการหรือบทความที่ได้เผยแพร่ของวารสารนั้น ๆ (ขนาดกระดาษ ระยะขอบ รูปแบบอักษร ขนาดอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ฯลฯ) ꔛ รับเขียนงานบรรณานุกรมทุกรูปแบบ —— ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ทางวิชาการสากล (APA 6th & 7th, Harvard, Chicago -etc-) หรืออื่น ๆ ที่เป็นแบบเฉพาะของวารสารไทยที่แต่ละแห่งกำหนดไว้สำหรับงานตีพิมพ์ ꔛ คลอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้อง (Proofreading) ระหว่าง References และ In-text Citation (ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลขฉบับ เลขหน้า สถานที่พิมพ์ รวมถึงการสะกดชื่อผู้แต่งไทยในงานอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ตรงกับฐานข้อมูลที่อื่น ๆ ด้วย) ꔛ มีประสบการณ์ด้านงานวารสาร 7 ปี เป็นกองบรรณาธิการ 2 แห่งที่มีข้อมูลในฐานวารสารวิชาการไทย —— มีหน้าที่ตรวจสอบ format ต้นฉบับบทความก่อนการส่งพิจารณาตีพิมพ์จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ ꔛ มีประสบการณ์การจัดรูปแบบหน้าบทความวารสารวิชาการไทยและต่างประเทศ ꔛ ค่าบริการงานด่วน 150 บาทขึ้นไป ตามประเภทของงาน ความยาก-ง่ายของงาน และระยะเวลาที่ต้องการรับบริการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ทำบรรณานุกรม จัดหน้าเอกสาร

  • 1. ดูรายละเอียด จำนวนงาน และประเมินราคา
  • 2. หากเป็นงานตีพิมพ์ลงในวารสาร ให้ผู้ว่าจ้างแนบเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารนั้น ๆ ด้วย
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
มินิ
กลาง ๆ
คอมโบ้
࿏ งานพิมพ์ / งานจัดหน้าเอกสารไม่เกิน 25 หน้า ࿏ งานบรรณานุกรม ไม่เกิน 30 รายการ ࿏ รับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
࿏ งานพิมพ์ / งานจัดหน้าเอกสาร ไม่เกิน 45 หน้า ࿏ งานบรรณานุกรม ไม่เกิน 50 รายการ ࿏ งานจัดหน้าต้นฉบับบทความตีพิมพ์วารสาร (ไม่เกิน 18 หน้า A4 วัดจากขนาดอักษร 16pts / รวมบรรณานุกรม) ࿏ รับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
࿏ งานจัดหน้าเอกสาร 50 หน้าขึ้นไป ࿏ งานบรรณานุกรม เกิน 50 รายการขึ้นไป ࿏ งานจัดหน้าต้นฉบับ+เขีียนบรรณานุกรม+แก้ in-text citation เฉพาะบทความตีพิมพ์วารสาร (18 หน้า A4 ขึ้นไป วัดจากขนาดอักษร 16pts / รวมบรรณานุกรม) ࿏ รับภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
2 วัน
3 วัน
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
-
-
-
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
ราคา
฿ 299
฿ 459
฿ 799
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!