รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R

รับจัดการข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด และการนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ โดยใช้ R Programming สามารถนำไปใช้ในงานวิจัยได้ไม่ติดลิขสิทธิ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R

  • 1. คุยรายละเอียดงาน (กำหนดขอบเขต วิธีการและผลลัพธ์ที่ต้องการ)
  • 2. ศึกษารายละเอียดข้อมูล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปแบบ output ตามที่ลูกค้าตกลงไว้ (.csv, .xlsx, .kmz, กราฟรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น)

ฟรีแลนซ์
Chuthathip

Bachelor's degree in civil engineering and Master's degree in transportation engineering at Kasetsart University เป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้านการขนส่งและจราจร มีหน้าที่จัดรูปแบบเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างแบบจำลองโดยใช้ R Programming

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน