รับวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วย R Programming

รับจัดการข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด และการนำเสนอข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ โดยใช้ R Programming สามารถนำไปใช้ในงานวิจัยได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ ------เวลาการทำงาน ราคา ตกลงได้ตามลักษณะและปริมาณของงานที่ได้รับ--------

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วย R Programming

  • 1. คุยรายละเอียดงาน (กำหนดขอบเขต วิธีการและผลลัพธ์ที่ต้องการมีอะไรบ้าง)
  • 2. ศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
แพ็กเกจ
จัดเรียงข้อมูล แสดงผลกราฟรูปแบบต่าง ๆ ไม่รวม R Script
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รูปแบบ output ตามที่ลูกค้าตกลงไว้ (.csv, .xlsx, .kmz, gif เป็นต้น)

จัดเรียงข้อมูล แสดงผลกราฟรูปแบบต่าง ๆ รวม R Script
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รูปแบบ output ตามที่ลูกค้าตกลงไว้ (.csv, .xlsx, .kmz, gif เป็นต้น) รวม R Script

ฟรีแลนซ์
Chuthathip

Bachelor's degree in civil engineering and Master's degree in transportation engineering at Kasetsart University เป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้านการขนส่งและจราจร มีหน้าที่จัดรูปแบบเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างแบบจำลองโดยใช้ R Programming

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน