รับพัฒนาระบบและแก้ไข Web application ด้วย Laravel Vuejs Codeigniter

รับพัฒนาระบบ และ แก้งานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Bug ต่างๆ ทั้ง PHP และ PHP Framework เช่น Codeigniter Laravel+Vuejs หรือ Vue Cli ในส่วนของราคาจะเป็นไปตามขอบเขตของการทำงาน สามารถคุยรายละเอียดและขอบเขตของการทำระบบก่อน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 1. คุยเรื่องการออกแบบระบบ ตัวอย่างลักษณะหน้าตาของระบบ และ ออกแบบฐานข้อมูลที่จะใช้ 2. พัฒนาระบบ สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในขอบเขตงาน 3. ปรับแก้ไขระบบและทดสอบ ขั้นตอนงานแก้ไขระบบ 1.คุยเรื่องรายละเอียดที่จะทำการแก้ไข พร้อมข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าไปแก้ไขระบบ 2.แก้ไขระบบตามที่ได้ตกลงตามขอบเขต 3.ทดสอบระบบ

แพ็กเกจ
ฟอร์มเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ฟอร์มเก็บข้อมูลต่างๆ บันทึกลงฐานข้อมูล พร้อมดึงข้อมูลทำ CRUD หรือ ฟอร์มเก็บข้อมูลส่งเข้า Email

พัฒนาระบบ Backend / Webapplication
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ระบบ Backend เพื่อจัดการ Website พัฒนาระบบ Webapplication

แก้ไขงานตามที่ลูกค้ากำหนด
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การแก้ไขตามปัญหาที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
Thanet

Programmer รับพัฒนาระบบ Web Application ด้วย Laravel Framwork Vuejs Codeigniter PHP รับออกแบบเว็บไซต์ รับแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ ตัดไฟล์ PSD เป็น HTML+CSS และทำ Responsive

12/2015
เป็นสมาชิก
84 %
งานสำเร็จ
32 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน