เขียนบทความเชิง SEO แพคเหมา

เขียนบทความเชิง SEO แบบเหมาเป็นรายเดือนเพื่อเร่งระดับ Index เชิง Quantity และ Quality

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความเชิง SEO แพคเหมา

  • 1. รับรายละเอียดหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดที่ทางลูกค้าต้องการเพื่อนำมาเขียนบทความ
  • 2. เมื่อได้หัวข้อและโครงสร้างเว็บมาแล้วจะนำมาวางแผนการจัดการเพื่อการเขียนบทความ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บทความจำนวณ 100 บทความ ภายในระยะเวลา 20 - 30 วัน หากต้องการให้ดึงบอทเข้าระบบให้ส่งรายละเอียดมาทางเราจะทำการเรียกบอทเข้าสู่ระบบเพื่อดึงข้อมูลเว็บเพื่อสร้าง index ใน google serp ให้

ฟรีแลนซ์
อิทธิศักดิ์

ทำงานเขียนคอนเทนมายาวนาน สายที่ถนัด การท่องเที่ยว รถยนต์ การสร้างบ้านและซ่อมแซม กีฬา

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน