พิสูจน์อักษร (ภาษาไทย)

ตรวจและแก้ไขคำผิด รวมทั้งตรวจไวยากรณ์และภาษา หลังแปลจากภาษาต่างประเทศ ของบทความ นิยาย นิยายวาย แฟนฟิคชั่น รายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร (ภาษาไทย)

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. แจ้งราคางาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ตรวจและแก้ไขคำผิด 7 บาท/หน้า ตรวจ แก้ไขคำผิด และเกลาภาษา 15 บาท/หน้า ตรวจไวยากรณ์และภาษา หลังแปลจากภาษาต่างประเทศ 16 บาท/หน้า ขนาดอักษร A4 Cordia New 14 ไฟล์ Word (docx) ระยะเวลา : แล้วแต่จำนวนหน้า ขั้นต่ำ 3-7 วัน

ฟรีแลนซ์
Natthita

ปัจจุบันทำงานเป็นนักวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน โดยที่ผ่านมาเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี จึงมีทักษะในด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประกอบกับชอบอ่านนิยายทำให้รู้จักคำศัพท์ สำนวน ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี ความหมายแฝง การใช้คำที่เหมาะสมกับบริบท เป็นต้น

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน