1 DAY BUSINESS เรียนพิเศษลงมือเริ่มทำธุรกิจ ecommerce | online - offline แบบกลุ่มย่อย หรือ ตัวต่อตัว

สอนพิเศษกลุ่มย่อย ไม่เกิน 3 คน (จะมาเรียนคนเดียวก็ได้) สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. เลือกธุรกิจที่ดี : ให้มุมมองแนวคิดการเลือกที่ธุรกิจ เพราะหากเลือกที่จะอยู่ในธุรกิจที่ดี นั่นหมายความว่ามันจะดูแลคุณไปชั่วชีวิต 2. การหาสินค้า หรือ บริการ : เมื่อเลือกธุรกิจได้แล้ว จะเริ่มอย่างไร 3. Business Model, Business Strategy, Marketing Strategy, Business Plan, Plan : สอนแบบภาษาชาวบ้าน เน้นความเข้าใจและปฏิบัติได้จริง 4. Workshop ลงมือทำ สอน eCommerce (FB/GOOGLE) + อื่นๆ สถานที่: เรียนที่หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ สุขาภิบาล 5 ถนนสายไหม เวลา 9:00 - 16:00 ( รวม 6 ชั่วโมง หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง) เนื้อหา: - เลือกสินค้า บริการ หรือเริ่มจากธุรกิจที่มี (สอนวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน google trends, google adwords, facebook interest) - การหาสินค้า (แหล่งสินค้า / บริการ, โรงงานผู้ผลิต, สอนการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ) - การวางแผนการตลาด ให้แนวคิดทางการตลาด เพื่อการสร้าง content ด้วยตัวเอง - ลงมือทำ workshop: * เขียน web, fanpage, GMB * สอนการลงโฆษณา google, facebook * แนะนำโปรแกรมตัดต่อ รูปภาพ วีดีโอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 1 DAY BUSINESS เรียนพิเศษลงมือเริ่มทำธุรกิจ ecommerce | online - offline แบบกลุ่มย่อย หรือ ตัวต่อตัว

  • 1. นัดหมายวันที่จะมาเรียนล่วงหน้า
  • 2. ผู้เรียนนำคอมพิวเตอร์มาด้วย
แพ็กเกจ
BASIC 1 DAY BUSINESS + Consult : เรียนตัวต่อตัว 1 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้อหา: - เลือกสินค้า บริการ หรือเริ่มจากธุรกิจที่มี (สอนวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน google trends, google adwords, facebook interest) - การหาสินค้า (แหล่งสินค้า / บริการ, โรงงานผู้ผลิต, สอนการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ) - การวางแผนการตลาด ให้แนวคิดทางการตลาด เพื่อการสร้าง content ด้วยตัวเอง - ลงมือทำ workshop: * เขียน web, fanpage, GMB * สอนการลงโฆษณา google, facebook * แนะนำโปรแกรมตัดต่อ รูปภาพ วีดีโอ

BASIC 1 DAY BUSINESS + Consult : ผู้เรียน 2 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้อหา: - เลือกสินค้า บริการ หรือเริ่มจากธุรกิจที่มี (สอนวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน google trends, google adwords, facebook interest) - การหาสินค้า (แหล่งสินค้า / บริการ, โรงงานผู้ผลิต, สอนการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ) - การวางแผนการตลาด ให้แนวคิดทางการตลาด เพื่อการสร้าง content ด้วยตัวเอง - ลงมือทำ workshop: * เขียน web, fanpage, GMB * สอนการลงโฆษณา google, facebook * แนะนำโปรแกรมตัดต่อ รูปภาพ วีดีโอ

BASIC 1 DAY BUSINESS + Consult : ผู้เรียน 3 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เนื้อหา: - เลือกสินค้า บริการ หรือเริ่มจากธุรกิจที่มี (สอนวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน google trends, google adwords, facebook interest) - การหาสินค้า (แหล่งสินค้า / บริการ, โรงงานผู้ผลิต, สอนการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ) - การวางแผนการตลาด ให้แนวคิดทางการตลาด เพื่อการสร้าง content ด้วยตัวเอง - ลงมือทำ workshop: * เขียน web, fanpage, GMB * สอนการลงโฆษณา google, facebook * แนะนำโปรแกรมตัดต่อ รูปภาพ วีดีโอ

ฟรีแลนซ์
จีณะพัฒน์

จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้าน Sales & Marketing กับบริษัทต่างประเทศ มีการศึกษาต่อเนื่องด้านธุรกิจ ปัจจุบันเปิดบริษัทของตัวเอง รับผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม มีประสบการณ์นำเข้าและส่งออกสินค้า การจดเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน