รับพิมพ์งาน หาข้อมูลทำรายงาน จัดทำรูปเล่ม และคีย์ข้อมูลเอกสารตามที่ต้องการ

สำหรับการพิมพ์งาน - รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ (เอกสาร รูปภาพ รายงาน หรือวิทยานิพนธ์) - รับพิมพ์ทั้งโปรแกรม MS Word, MS Excel, Google Document และ Google Spreadsheet - รับพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับการทำรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 1. จัดรูปแบบเอกสาร / ทำ Reference / ทำสารบัญ และอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 2. จัดทำใหม่ทั้งเล่มตั้งแต่ออกแบบ หาข้อมูลและทำรูปเล่มจนจบงาน 3. ราคาของงานขึ้นอยู่กับความยาก/ง่าย และปริมาณของงานค่ะ (แบ่งเป็น 1 รายงานหาข้อมูลธรรมดา 2 งานวิจัยระดับที่ต้องมีการ research มากขึ้น รวมถึงต้องทำการวิเคราะห์สถิติ ราคาก็จะแตกต่างกันค่ะ) * ผู้ว่าจ้างต้องบอกรายละเอียดงานที่ต้องการอย่างครบถ้วน (สามารถพูดคุยกันได้ตลอด) ** หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถปรับแก้ได้ฟรี 2 ครั้งค่ะ *** ระยะเวลาที่ทำขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของงานค่ะ **** หากผู้ว่าจ้างต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกได้ตลอด แต่อาจส่งผลต่อระยะเวลาการส่งมอบงานนะคะ :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน หาข้อมูลทำรายงาน จัดทำรูปเล่ม และคีย์ข้อมูลเอกสารตามที่ต้องการ

  • 1. พูดคุยถึงรายละเอียด และลักษณะของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา และระยะเวลาในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
พิมพ์งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์งานทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - จำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า (แพ็กเกจเป็นราคาเหมา หากลูกค้าต้องการมากกว่า 20 หน้า จะมีการพูดคุยเรื่องราคากันอีกทีค่ะ) - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (.DOCX. PDF. .XLXS เป็นต้น) - แก้ไขฟรี 2 ครั้ง - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

จัดรูปแบบเอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- จัดรูปแบบเอกสารทุกชนิด จำนวนไม่เกิน 30 หน้า - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (.DOCX. PDF. .XLXS เป็นต้น) - จัดรูปแบบให้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง - จัดรูปแบบเอกสารแบบเป็นทางการ

จัดทำรูปเล่มรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ออกแบบรูปแบบรายงาน - หาข้อมูลและจัดทำรายงานทั้งเล่ม คิดราคาหน้าละ 20 บาท - หากต้องการทำรายงานภาษาอังกฤษ + หาข้อมูล คิดราคาหน้าละ 30 บาท - จัดรูปแบบรายงานให้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (.DOCX. PDF. .XLXS เป็นต้น) - ราคาตามแพ็คเกจคือราคาเหมา(ภาษาไทย) ไม่เกิน 40 หน้า (แก้ไขฟรี 1ครั้ง) - หากลูกค้าต้องการให้ทำงานวิจัยสามารถพูดคุยต่อรองราคาได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Pemika

เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารและงานนำเสนอค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังมีความรู้และความสามารถในการทำ Finacial Model ต้องการหารายได้เพิ่มเติมมีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และพร้อมทำงานให้ตรงตามความต้องการของผู้จ้างให้มากที่สุดค่ะ :)

02/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน