รับทำงานจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล (Pivot Table & Dashboard)

1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ pivot table สามารถทำได้ทั้งโปรแกรม Excel และ Google Spreadsheet 2) นำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ในรูปแบบกราฟต่างๆ ให้ดูง่ายขึ้นด้วย dashboard ในโปรแกรม excel และโปรแกรม Data Studio 3) จัดการข้อมูลดิบเพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไป * ลูกค้าสามารถเลือกรับงานได้ว่าต้องการไฟล์งานประเภทไหน (.xlxs หรือ .gsheet หรือ data studio) ** ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท *** พูดคุยง่ายลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการได้ตลอด **** ราคาและระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณ และความยากง่ายของข้อมูลนะคะ :)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล (Pivot Table & Dashboard)

  • 1. พูดคุยถึงรายละเอียด และลักษณะของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคา และระยะเวลาในการดำเนินการ
แพ็กเกจ
Full Package : Pivot Table & Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Pivot Table ทั้งโปรแกรม Excel และ Google Spreadsheet (ไฟล์ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น .xlxs หรือ .gsheet) 2) นำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ด้วยการทำ Dashboard และ Data Studio ( กรณี ทำใน Google Spreadsheet)

Pivot Table
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำ Pivot Table ทั้งโปรแกรม Excel และ Google Spreadsheet (ไฟล์ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น .xlxs หรือ .gsheet) หรือ จัดการข้อมูลดิบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ฟรีแลนซ์
Pemika

เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสารและงานนำเสนอค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังมีความรู้และความสามารถในการทำ Finacial Model ต้องการหารายได้เพิ่มเติมมีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และพร้อมทำงานให้ตรงตามความต้องการของผู้จ้างให้มากที่สุดค่ะ :)

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน